Sinh viên

TB điểm chuẩn đầu ra lớp 0319B196 thi Tháng 05/2019

Trung tâm Ngoại ngữ công bố điểm chuẩn đầu ra  B1 lớp 0319B196 thi Tháng 05/2019. SV kiểm tra điểm...

TB điểm chuẩn đầu ra lớp 0219B196 thi Tháng 05/2019

Trung tâm Ngoại ngữ công bố điểm chuẩn đầu ra  B1 lớp 0219B196 thi Tháng 05/2019. SV kiểm tra điểm...

DSSV nhận bằng TN chính thức 05/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 05/2019

DSSV nhận bằng TN chính thức 04/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 04/2019

DSSV nhận bằng TN chính thức 01/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 01/2019
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400