Giới thiệu Khoa Logistics

Logistic Là Gì? Lương của Logistic Cao hay Thấp?

Theo làn sóng toàn cầu hóa, Logistics ra đời, phát triển và dần trở thành công việc có sức thu hút lớn, đặc biệt là đối với giới trẻ. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, nhiều người vẫn còn khá mơ hồ, không hiểu rõ về công việc Logistics.

Ban chủ nhiệm và Thông tin liên hệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Ban chủ nhiệm và Thông tin liên hệ Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400