Kế hoạch đào tạo

[TB] Danh mục môn học K12 - HK2, 2018-2019 (182)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK 2, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 182. Các môn học được...

[TB] Danh mục môn học K10 - HK2, 2018-2019 (182)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK 2, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 182. Các môn học được...

[TB] Danh mục môn học K11 - HK2, 2018-2019 (182)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK 2, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 182. Các môn học được...

Thông báo v/v tổ chức HK hè (NH 2015-2016) cho SV K.9 hệ CĐ...

Phòng đào tạo và Ban chủ nhiệm khoa tổ chức học kỳ hè năm học 2015-2016 dành cho sinh viên khóa 9 hệ...

T/b về kế hoạch học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh dành...

Thông báo về kế hoạch học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh dành cho SV K.8 và các khóa hệ CĐ liên...

Thông báo v/v tổ chức HK hè (NH 2015-2016) cho SV K.7, 8 hệ...

Phòng đào tạo và Ban chủ nhiệm khoa tổ chức học kỳ hè năm học 2015-2016 dành cho sinh viên khóa 7, 8...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400