Kế hoạch đào tạo

[TB] Danh mục môn học K11 - HK Hè, 2018-2019 (183)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK Hè, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 183. Các môn học...

[TB] Danh mục môn học K12 - HK Hè, 2018-2019 (183)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK Hè, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 183. Các môn học...

[TB] Danh mục môn học K12 - HK2, 2018-2019 (182)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK 2, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 182. Các môn học được...

[TB] Danh mục môn học K10 - HK2, 2018-2019 (182)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK 2, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 182. Các môn học được...

[TB] Danh mục môn học K11 - HK2, 2018-2019 (182)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK 2, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 182. Các môn học được...

Thông báo v/v tổ chức HK hè (NH 2015-2016) cho SV K.9 hệ CĐ...

Phòng đào tạo và Ban chủ nhiệm khoa tổ chức học kỳ hè năm học 2015-2016 dành cho sinh viên khóa 9 hệ...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400