Tài liệu học thuật Khoa Ngoại ngữ

Tặng bản quyền từ điển Tách-Ghép âm Tiếng Anh cho HSSV CĐ...

Nhằm giúp các bạn HSSV Cao đẳng Viễn Đông có điều kiện thuận lợi trong việc học Tiếng Anh, tra cứu...

Tài liệu tham khảo các môn học Khoa Ngoại ngữ

Nhằm hỗ trợ các bạn HSSV Khoa Ngoại ngữ trường Cao đẳng Viễn Đông học tốt hơn nữa các môn chuyên...

BBC Learning English Tips for Memorising Vocabulary

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, hệ Cao đẳng liên...

HOW TO WRITE AN ESSAY OF ARGUMENTATION EFFECTIVELY

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, hệ Cao đẳng liên...

4 Bí quyết học tiếng Anh giỏi

Nhằm mục đích sắp xếp lớp học cho HSSV đã đăng ký lớp tin A vào thời gian trước và đủ cơ số để mở...

Vui học thành ngữ tiếng Anh (Kì 1)

Tại 3 địa điểm thi của trường Cao đẳng Viễn Đông, thí sinh không ngừng nhận được sự hỗ trợ từ phía...

How to Learn Writing Essay Effectively

"Những ánh sao đêm” là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Bài hát được viết vào năm 1962, bắt...

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400