Bạn đang tìm kiếm gì?

icon-vn
Đăng ký
Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành CNKT Điện – Điện tử

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (cập nhật 2020)

 

TT Mã môn học TÊN MÔN Môn bắt buộc Tín chỉ theo
CTĐT
Thời gian học tập
Trong đó
Tổng TC Lý thuyết Thực hành Tổng Lý thuyết Thực hành/TT/TN/Bài tập/ Thảo luận Thi/ Kiểm tra
TC TC TC Giờ Giờ Giờ Giờ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TỔNG CỘNG 108 65 43 2430 874 1395.5 161
I. Các môn học chung 26 20 6 480 199 248 33
1 ĐC001 Chính trị x 5 4 1 90 60 24 6
2 ĐC002 Pháp luật đại cương và chuyên ngành x 3 2 1 60 28 29 3
3 ĐC003 Kỹ năng bàn phím x 2 1 1 45 15 26 4
4 ĐC004 Tin học văn phòng x 4 1 3 105 15 81 9
5 ĐC005 Ngoại ngữ 1 x 4 4 60 30 27 3
6 ĐC006 Ngoại ngữ 2 x 3 3 45 15 27 3
7 ĐC007 Ngoại ngữ 3 x 3 3 45 15 27 3
8 ĐC008 Kỹ năng giao tiếp x 2 2 0 30 21 7 2
I.1. Giáo dục thể chất 2 0 2 60 4 52 4
9 CC01 Giáo dục thể chất x 2 2 60 4 52 4
I.2. Giáo dục Quốc phòng – AN 5 4 1 75 58 13 4
10 CC02 Giáo dục quốc phòng – AN x 5 4 1 75 58 13 4
II. Các môn học chuyên môn ngành/ nghề bắt buộc 82 45 37 1950 675 1147.5 128
II.1 Môn học cơ sở 26 18 8 510 270 216 24
11 CSDT01 An toàn điện x 2 2 0 30 30 0 0
12 CSDT02 Mạch điện x 3 3 0 45 45 0 0
13 CSDT03 Điện tử cơ bản x 4 2 2 90 30 54 6
14 CSDT04 Đo lường điện và thiết bị đo x 4 2 2 90 30 54 6
15 CSDT05 Khí cụ điện và máy điện x 5 3 2 105 45 54 6
16 CSDT06 Vẽ điện – điện tử x 2 2 0 30 30 0 0
17 CSDT07 Autocad điện x 3 3 0 45 45 0 0
18 CSDT08 Kỹ thuật lắp đặt điện x 3 1 2 75 15 54 6
II.2. Môn học chuyên môn 45 27 18 945 405 486 54
19 MNDT01 Mạng cung cấp điện x 4 4 0 60 60 0 0
20 MNDT02 Kỹ thuật xung – số x 4 2 2 90 30 54 6
21 MNDT03 Kỹ thuật điện tử tương tự x 4 2 2 90 30 54 6
22 MNDT04 Kỹ thuật cảm biến x 4 2 2 90 30 54 6
23 MNDT05 Điện tử công suất x 4 2 2 90 30 54 6
24 MNDT06 Trang bị điện – điện tử x 5 2 3 120 30 81 9
25 MNDT07 Truyền động điện x 3 3 0 45 45 0 0
26 MNDT08 Kỹ thuật vi xử lý x 4 2 2 90 30 54 6
27 MNDT09 Lập trình điều khiển PLC x 5 3 2 105 45 54 6
28 MNDT10 Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí x 6 3 3 135 45 81 9
29 MNDT11 Hệ thống BMS (Building Management System) x 2 2 0 30 30 0 0
30 MNDT12 Đồ án điện – điện tử x 0 0 0 0 0 0 0
III. Tốt nghiệp 11 0 11 495 0 445.5 49.5
III.1. Thực tập tốt nghiệp
31 TTDT01 Thực tập tốt nghiệp x 5 0 5 225 0 203 22.5
III.2. Khóa luận tốt nghiệp
32 TTDT02 Khóa luận tốt nghiệp x 6 0 6 270 0 243 27

Để lại bình luận

not-robot
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin
user-plus Tuyển sinh
Xem tất cả ngành đào tạo Xem các chương trình liên kết Quốc tế Đăng ký xét tuyển
zalo other