Chương trình đào tạo

Chuẩn Đầu Ra Ngành Logistics Chương Trình Trung Cấp

Hành chính Logistics trình độ trung cấp là ngành, nghề thực hiện các công việc thủ tục hành chính: ...

Chuẩn Đầu Ra Ngành Logistics Chương Trình Cao Đẳng

Hành chính Logistics trình độ cao đẳng là ngành, nghề thực hiện các công việc thủ tục hành chính: xử ...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400