Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chi tiết ngành Điều dưỡng

Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng

Sinh viên lớp 08DD2C- Tổ 5 thực hành tại Khoa nhiễm D - Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Sinh viên lớp 08DD2C- Tổ 5 thực hành tại Khoa nhiễm D - Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Sinh viên lớp 08DD2C- Tổ 7 thực hành tại Khoa nhiễm A - Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Sinh viên lớp 08DD2C- Tổ 7 thực hành tại Khoa nhiễm A - Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Sinh viên lớp 08ĐD1C thực hành tại Khoa nhiễm B - Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Trường cao đẳng Viễn Đông, Trung tâm ngoại ngữ, thông báo điểm thi TOEIC nội bộ đợt 18. Thi vào ngày 28.08.15
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400