Chương trình đào tạo

Hợp đồng thực hành tại các bệnh viện hàng đầu TP.HCM

Sinh viên điều dưỡng CĐ Viễn Đông được thực hành thực tế tại các bệnh viện hàng đầu TP.HCM

Tổng cục GDNN, Cao đẳng Viễn Đông ký kết CHLB Đức

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có bằng cao đẳng điều dưỡng của Trường cao đẳng Viễn Đông và bằng nghề của Đức

Hợp tác với Đức đào tạo Điều dưỡng

Sinh viên tham gia sẽ học 1 năm điều dưỡng, 1 năm tiếng Đức tại Việt Nam và thực tập có lương trong hai năm tại Đức
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400