Giới thiệu Khoa Xây dựng

An toàn lao động trong xây dựng: Cần sự nỗ lực của nhiều bên

Thi công, xây dựng được đánh giá là ngành có rủi ro cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp và thực tế, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, không chỉ để lại hậu quả nặng nề cho người lao động, để lại gánh nặng cho người thân, gia đình mà còn  gây tâm lý không tốt đới với ngành nghề này. Do đó, bản thân người lao động, chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan quản lý nhà nước cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400