Khoa Điều dưỡng

Giới thiệu việc làm bán thời gian cho HSSV trường Cao đẳng...

Đoàn trường Cao đẳng Viễn Đông gởi dến các bạn HSSV thông tin các việc làm bán thời gian.

TKB tuần 9 (Từ 22/04 đến 27/04/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 9 (Từ 22/04 đến...

Thông báo lịch thi các môn học của HK2 (2012 - 2013)

Văn phòng Khoa cơ sở Phú Nhuận thông báo đến các bạn HSSV các Khóa lịch thi Kết thúc môn của các môn...

Thông báo tuyển sinh viên thực tập các khối ngành Kinh tế,...

Thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập các khối ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ của...

Thông báo về việc tiếp nhận và xứ lý các thông tin đối với...

Nhằm để phục vụ tốt công tác Học sinh-Sinh viên (HSSV) đối với tất cả các bạn đang theo học tại...

TKB Tuần 8 (21/10 - 26/10/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 8 (21/10 - 26/10/2013)...

TKB Tuần 10 (01/11 - 09/11/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 10 (04/11 - 09/11/2013) của HKI (2013-2014)

TKB Tuần 1 (02/09 - 07/09/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 1 (02/09 - 07/09/2013)...

Hot !!! Các bạn Tân HSSV và thí sinh xét tuyển NV2 2013 tại...

Bằng mọi nổ lực của Ban lãnh đạo và tập thể Trường Cao đẳng Viễn Đông quyết tâm không để HSSV Cao...

Thời khóa biểu dành cho SV khóa 7 (Đợt 1) (11/09 đến...

Thời khóa biểu dành cho SV khóa 7 (Đợt 1) (11/09 đến 26/10/2013)

Thời khóa biểu dành cho SV khóa 7 (Đợt 1) (Cập nhật ngày...

Thời khóa biểu dành cho SV khóa 7 (Đợt 1) (Cập nhật ngày 16/09/2013)

TB tổ chức nói chuyện về chuyên ngành học của Khoa Điều...

Khoa Điều dưỡng thông báo đến các bạn Tân sinh viên Khóa 7 ngành Điều dưỡng tham gia buổi nói chuyện...

TKB Tuần 11 (11/11 - 16/11/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 11 (11/11 - 16/11/2013) của HKI (2013-2014)

Nghề Điều dưỡng: Đòi hỏi chất lượng không ngừng

Theo Tổ chức Y tế thế giới tỷ lệ Bác sỹ/Điều dưỡng hiện tại cần có phải là 1/3,5. Vì vậy nhu cầu...
Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu