Giới thiệu Khoa Thiết kế đồ họa

Ngành Thiết Kế Đồ Họa là gì? Học những gì? Ra trường làm gì?

Thiết Kế Đồ Họa là ngành liên quan đến việc xây dựng những ý tưởng trong việc sử dụng các loại phần mềm hỗ trợ việc xây dựng các thương hiệu, chiến lược bằng nhiều hình thức khác nhau như game, website, video, porter, bao bì… cùng với nhiều loại hình khác

Ban chủ nhiệm và Thông tin liên Khoa Công Nghệ Thông Tin

Ban chủ nhiệm và Thông tin liên Khoa Công Nghệ Thông Tin, Truyền thông mạng máy tính, Thiết kế đô hoạ

Thông báo tuyển sinh ngành Công Nghệ Thông Tin

Thông báo tuyển sinh ngành Công Nghệ Thông Tin
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400