Giới thiệu Khoa Thiết kế đồ họa

Video giới thiệu Ngành Thiết kế đồ họa học những gì? Ra trường làm gì?

Video giới thiệu Ngành Thiết kế đồ họa học những gì? Ra trường làm gì?

Ngành Thiết kế đồ họa học những gì? Ra trường làm gì?

Thiết kế đồ họa là nghệ thuật sử dụng các yếu tố thiết kế (typography & hình ảnh) để truyền tải thông điệp hoặc tạo ra một sự ảnh hưởng. Đây là một sản phẩm nghệ thuật. Đồ họa là một lĩnh vực truyền thông trong đó thông điệp được tiếp nhận qua con đường thị giác. Thiết kế đồ họa là tạo ra các giải pháp bằng hình ảnh cho các vấn đề truyền thông.
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400