Quyết định TT Ngoại ngữ

Quyết định chuẩn đầu ra Tiếng Nhật

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-CĐVĐ, ngày 01 tháng 12 năm 2011 về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho Sinh...

Quyết định chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-CĐVĐ, ngày 01 tháng 12 năm 2011 về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho Sinh...

TB nhận chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học (trình độ B) tháng...

Trung tâm tin học thông báo về việc nhận chứng chỉ Tin học ứng dung theo chuyên ngành (Trình độ...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400