Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch - Lữ hành

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch - Lữ hành

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch - Lữ hành

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành là ngành học đòi hỏi sự năng động tối đa, bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết phát sinh, thiết kế các chương trình du lịch,.
 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400