Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra ngành Lập trình ứng dụng (CNTT)

Chuẩn đầu ra ngành Lập trình ứng dụng (CNTT)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng)

Chương trình đào tạo và học phí ngành Tin học và kỹ thuật viên CNTT của hệ TCCN

Sau hơn năm năm hình thành và phát triển, trường Cao Đẳng Viễn Đông có 4 khoa, đào tạo 7 ngành bậc Cao đẳng và 7 ngành bậc Trung cấp chuyên nghiệp, Kỹ thuật viên cao cấp bao gồm Quản Trị Kinh Doanh - Kế Toán - Tài Chính Ngân hàng - Cơ Khí - Ô Tô - Điện Tử - Trắc địa công trình - và Công nghệ thông tin. Hệ thống văn bằng của Trường được công nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung chương trình đào tạo khoa CNTT

Sau hơn năm năm hình thành và phát triển, trường Cao Đẳng Viễn Đông có 4 khoa, đào tạo 7 ngành bậc Cao đẳng và 7 ngành bậc Trung cấp chuyên nghiệp, Kỹ thuật viên cao cấp bao gồm Quản Trị Kinh Doanh - Kế Toán - Tài Chính Ngân hàng - Cơ Khí - Ô Tô - Điện Tử - Trắc địa công trình - và Công nghệ thông tin. Hệ thống văn bằng của Trường được công nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400