TT Tin học

Thông báo kết quả thi các lớp 06,07,0818B196, lớp 0118T96N5...

Thông báo kết quả thi các lớp 06,07,0818B196, lớp 0118T96N5 và kết quả thi test tin học 5B,6B,7B,8B

Thông báo Danh sách + Thời khóa biểu lớp tin chuẩn đầu ra...

Trung tâm tin học thông báo Danh sách + Thời khóa biểu lớp tin chuẩn đầu ra khóa 66BOT Ngành CNKT Ô...

Thông báo mở lớp chuẩn đầu ra tin học 65BCK ngành CNKT cơ...

Thông báo danh sách và lịch học lớp 65BCK Chuẩn đầu ra tin học ngành CNKT Cơ khí

Danh sách thi test Tin học chuẩn đầu ra dành cho sinh viên...

Danh sách thi test Tin học chuẩn đầu ra dành cho sinh viên Khóa 09 ngày 21/06/2018

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400