TT Tin học

TB điểm chuẩn đầu ra Tin học thi ngày 12/12/2018

TB điểm chuẩn đầu ra Tin học thi ngày 12/12/2018

TB Lớp thi Test Tin học Chuẩn đầu ra Tháng 12

TB Lớp thi Test Tin học Chuẩn đầu ra Tháng 12

Thông báo kết quả thi các lớp 06,07,0818B196, lớp 0118T96N5...

Thông báo kết quả thi các lớp 06,07,0818B196, lớp 0118T96N5 và kết quả thi test tin học 5B,6B,7B,8B

Thông báo Danh sách + Thời khóa biểu lớp tin chuẩn đầu ra...

Trung tâm tin học thông báo Danh sách + Thời khóa biểu lớp tin chuẩn đầu ra khóa 66BOT Ngành CNKT Ô...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400