TT Tin học

Thông báo khai giảng lớp Tin học B14 (Kế toán)

Trung tâm tin học trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo lịch khai giảng lớp tin học B14 (Kế toán)

Thông báo khai giảng lớp Tin học A09

Trung tâm tin học trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo lịch khai giảng lớp A09

Thông báo mở lớp Tin học A và B (tháng 7/2013)

Trung tâm tin học trường CĐ Viễn Đông thông báo chiêu sinh các lớp tin học A và B

Thông báo khai giảng lớp Tin học B12 (Kế toán)

Trung tâm tin học trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo lịch khai giảng lớp tin học B12

Thông báo mở lớp Luyện tin A (tháng 9/2013)

Trung tâm tin học trường CĐ Viễn Đông thông báo chiêu sinh lớp tin học A11

TB nhận CC tin học quốc gia A, B

Ngày 4/8/2013, đỉnh điểm của chương trình mùa hè xanh mặt trận Quận 12, đội mùa hè xanh Trường Cao...

Thông báo mở lớp Tin học B (tháng 8/2013)

Trung tâm tin học trường CĐ Viễn Đông thông báo chiêu sinh các lớp tin học B

Thông báo khai giảng lớp Tin học B11 (Quản trị)

Trung tâm tin học trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo lịch khai giảng lớp tin học B11

Thông báo mở lớp Tin B Quản trị (tháng 10/2013)

Trung tâm tin học trường CĐ Viễn Đông thông báo chiêu sinh lớp tin học B15 (Quản trị) để hoàn tất...

DS lớp học Tin học A, KG 28/7/2014

TTTH thông báo danh sách lớp học Tin học A, khai giảng vào ngày 28/07/2014 tại CS Phú Nhuận như sau:

TB V/v triển khai phòng máy thi tin học chuẩn đầu ra tại CS...

TB V/v triển khai phòng máy thi tin học chuẩn đầu ra tại CS Quận 12

DS lớp Tin học B (Tin học UD ngành KT, TCNH) khai giảng...

DS lớp Tin học B (Tin học UD thành thạo ngành KT, TCNH) khai giảng tháng 04/2015

DS SV học lớp tin học Chứng chỉ A, khai giảng tháng 04/2015

DS SV học lớp tin học Chứng chỉ A, khai giảng tháng 04/2015

Thông báo khai giảng lớp tin A11

Trung tâm tin học trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo lịch khai giảng lớp tin học A11

TB lớp Tin học Chuẩn đầu ra (Tin học UD ngành QTKD, Tiếng...

Trung Tâm Tin Học thông báo danh sách lớp học Tin học Chuẩn đầu ra (Tin học ứng dụng thành thạo theo...
Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu