Nhà hàng - Khách sạn

Các biểu mẫu hướng dẫn làm báo cáo thực tập, thực hành nghề...

Các mẫu báo cáo thực tập, thực hành nghề nghiệp

Sinh viên ngành QT Nhà hàng - Khách sạn thực tập tại...

Sáng ngày 31/10/2019, các bạn sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Viễn Đông bắt đầu kỳ thực tâp,...

Thông báo việc tổ chức môn học và thực hành DN cho sinh viên...

Nhằm giúp SV ngành QT Nhà hàng – Khách sạn; QT Dịch vụ Du lịch & Lữ hành có nhiều cơ hội trải nghiệm...

Ngành Quản trị Bếp và Ẩm thực học gì? Ra trường làm gì?

Ngành Quản trị Bếp và Ẩm thực phát triển mở ra những cơ hội việc làm hấp dẫn.

Ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn học những gì? Ra trường...

Quản trị nhà hàng khách sạn (hospitality management) là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách...

Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn

Khách sạn nào cũng có cơ cấu tổ chức nhân sự cụ thể, được tổ chức dựa vào mô hình và quy mô của...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400