Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Logistics

Chương trình đào tạo ngành Logistics

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (QTKD, QT Marketing....)

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (QTKD, QT Marketing....)

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh: Chuyên ngành QT Nhân sự, QT Marketing, QT Ngoại thương, QT Tài chính-doanh nghiệp, QT Du lịch, nhà hàng, khách sạn, QT Kinh doanh tổng hợp,...

Tài liệu tham khảo các môn học Khoa Quản trị kinh doanh

Nhằm hỗ trợ các bạn HSSV Khoa Quản trị kinh doanh trường Cao đẳng Viễn Đông học tốt hơn nữa các môn chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị văn phòng, Nhà trường gửi đến các bạn một số tài liệu tham khảo của chuyên ngành Quản trị. Các bạn vào tham khảo nhé!
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400