Phòng Đào tạo

Thông báo DMMH HK2 (2019 - 2020) hệ CĐ15 cho các ngành

Thông báo DMMH HK2 (2019 - 2020) hệ CĐ15 cho các ngành

Thông báo DMMH HK2 (2019 - 2020) Lớp 11TATMC, 11TAGDC

TB DMMH HK2 (2019 - 2020) LỚP 11TATMC, 11TAGDC

[TB] Danh mục môn học HK I, 2019-2020 (191)

Thông báo danh mục môn học dự kiến được mở trong HK I, năm học 2019-2020 - mã học kỳ 191. Thông báo...

[TB] Hoàn tất học phí Học kỳ 1 (2019 - 2020)

Quy định thời gian hoàn tất nghĩa vụ nộp học phí học kỳ 1 (2019 - 2020) dành cho sinh viên các khóa
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400