Phòng Đào tạo

Thời khóa biểu K12 - HK183 (Hè 2018 - 2019)

Thời khóa biểu khóa 12, học kỳ Hè, năm học 2018 - 2019 (Mã số 183) Sinh viên xem danh mục môn học và...

Thời khóa biểu K11 - HK183 (Hè 2018 - 2019)

Thời khóa biểu khóa 11, học kỳ Hè, năm học 2018 - 2019 (Mã số 183) Sinh viên xem danh mục môn học và...

[TB] Danh mục môn học K11 - HK Hè, 2018-2019 (183)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK Hè, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 183. Các môn học...

[TB] Danh mục môn học K12 - HK Hè, 2018-2019 (183)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK Hè, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 183. Các môn học...

[TB] Học Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2018 - 2019

HSSV tham gia học tập phải hoàn tất việc đăng ký và đóng học phí trước 16h30 ngày 28/05/2019, mức...

[TB] Danh mục môn học K12 - HK2, 2018-2019 (182)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK 2, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 182. Các môn học được...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400