Phòng Đào tạo

[DS] Dự kiến trao giấy khen dành cho sinh viên khóa 9,10,11

Danh sách và các quy định được nêu trong file đính kèm, sinh viên có thắc mắc liên quan tới điểm số...

TKB K12 - HK1 (2018 - 2019)

Thời khóa biểu chính thức cho từng lớp trong HK1 (2018 - 2019)Lịch sinh hoạt cố định của các CLB Đội...

TB Về việc đăng ký môn học chương trình Học kỳ Hè, 2017-2018...

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký môn học (ĐKMH)...

TB Về việc thực hiện chương trình Học kỳ hè, 2017-2018 của...

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, BCN Khoa và Phòng Đào tạo thông báo chương trình Học...

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400