Phòng Đào tạo

[TB] Danh mục môn học HK I, 2019-2020 (191)

Thông báo danh mục môn học dự kiến được mở trong HK I, năm học 2019-2020 - mã học kỳ 191. Thông báo...

[TB] Hoàn tất học phí Học kỳ 1 (2019 - 2020)

Quy định thời gian hoàn tất nghĩa vụ nộp học phí học kỳ 1 (2019 - 2020) dành cho sinh viên các khóa

TKB dự kiến K12 - HK191

Thời khóa biểu dự kiến cho K12 - HK 1 - 2019 - 2020, 191

TKB dự kiến K11 - HK191

Thời khóa biểu dự kiến Khóa 11 -  HK1 - 2019 - 2020

Thông báo v/v sử dụng "Giấy báo nhập học điện tử" thay cho...

Năm 2019, Trường Cao đẳng Viễn Đông chính thức sử dụng Giấy báo nhập học điện tử thay cho Thông báo...

Thời khóa biểu K12 - HK183 (Hè 2018 - 2019)

Thời khóa biểu khóa 12, học kỳ Hè, năm học 2018 - 2019 (Mã số 183) Sinh viên xem danh mục môn học và...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400