Phòng Đào tạo

[TB] Danh mục môn học K10 - HK2, 2018-2019 (182)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK 2, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 182. Các môn học được...

[TB] Danh mục môn học K11 - HK2, 2018-2019 (182)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK 2, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 182. Các môn học được...

[TB] Danh mục môn học K12 - HK2, 2018-2019 (182)

Thông báo danh mục môn học được mở trong HK 2, năm học 2018 - 2019 - mã học kỳ 182. Các môn học được...

[DS] Dự kiến trao giấy khen dành cho sinh viên khóa 9,10,11

Danh sách và các quy định được nêu trong file đính kèm, sinh viên có thắc mắc liên quan tới điểm số...

TKB K12 - HK1 (2018 - 2019)

Thời khóa biểu chính thức cho từng lớp trong HK1 (2018 - 2019)Lịch sinh hoạt cố định của các CLB Đội...
 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400