Khoa Kế toán

Giới thiệu việc làm bán thời gian cho HSSV trường Cao đẳng...

Đoàn trường Cao đẳng Viễn Đông gởi dến các bạn HSSV thông tin các việc làm bán thời gian.

TKB tuần 9 (Từ 22/04 đến 27/04/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 9 (Từ 22/04 đến...

TKB tuần 10 (Từ 29/04 đến 04/05/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 10 (Từ 29/04 đến...

Thông báo tuyển sinh viên thực tập các khối ngành Kinh tế,...

Thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập các khối ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ của...

TKB tuần 11 (Từ 06/05 đến 11/05/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 11 (Từ 06/05 đến...

Thông báo Lịch thi Kết thúc môn Chính trị 3 (2TC) lớp Liên...

Văn Phòng Khoa cơ sở Phú Nhuận Thông báo Lịch thi Kết thúc môn Chính trị 3 (2TC) lớp Liên thông cơ...

Thông báo về việc tiếp nhận và xứ lý các thông tin đối với...

Nhằm để phục vụ tốt công tác Học sinh-Sinh viên (HSSV) đối với tất cả các bạn đang theo học tại...

TKB tuần 14 (Từ 27/05 đến 01/06/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 14 (Từ 27/05 đến...

Thông báo v/v: Tổ chức học kỳ hè năm học 2012-2013 cho sinh...

Thực hiện theo tinh thần học chế tín chỉ, góp phần giúp SV rút ngắn thời gian hoàn tất chương trình...

Thông báo Lịch thi kết thúc môn HK2 (2012-2013) Khoa Công...

Văn phòng Khoa cơ sở Phú Nhuận xin Thông báo Lịch thi kết thúc môn HK2 (2012-2013) Khoa Công nghệ,...

Thông báo danh sách Sinh viên đựoc công nhận tốt nghiệp Khóa...

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 4 – Khoa Kế toán, Quản trị kinh...

TKB tuần 13 (Từ 20/05 đến 25/05/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 13 (Từ 20/05 đến...
Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu