Cơ khí

Thông báo tuyển sinh 2020 - Cao đẳng Viễn Đông

Thông báo tuyển sinh 2020 ngành Cơ khí, ngành Ô tô, ngành Xây dựng, ngành Điện-Điện tử, ngành Trắc ...

Gia công CNC, tiện CNC, phay CNC thời buổi của gia công cơ ...

Gia công CNC, tiện CNC, phay CNC thời buổi của gia công cơ khí hiện đại - Sinh viên Cao đẳng Viễn ...

Con gái – Có học được ngành Cơ khí?

Con gái có thể học được ngành Cơ khí tại Cao đẳng Viễn Đông?

Những thuận lợi và khó khăn khi theo đuổi ngành Cơ khí

Những thuận lợi và khó khăn khi học ngành Cơ khí - Cao đẳng Viễn Đông

Ban chủ nhiệm và Thông tin liên hệ Khoa Cơ khí

Khoa Cơ khí - Cao đẳng Viễn Đông gồm các chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí Hàn

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ Khí - Cao ...

Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành cơ khí chế tạo, chuyên ngành Hàn ...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400