Sinh viên

DS CHIA NHÓM THI SPEAKING LỚP 0319B196

Trung tâm ngoại ngữ Thông báo dánh sách chia nhóm các lớp 0319B96 thi vào tháng 05/2019:

DSSV nhận bằng TN chính thức 04/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 04/2019

Hỗ trợ việc làm thêm tại Nhà sách Phương Nam

Đi tìm đâu xa Việc làm thêm ngay tại Trường Cao Đẳng Viễn Đông, nhà sách Phương Nam đặt bàn tuyển...

Danh sách sinh viên đã có thẻ BHYT 04/2019

Danh Sách Sinh Viên Có Thẻ Bảo Hiểm Y Tế 04/2019- Các bạn có tên trong danh sách dưới đây vui lòng...

DSSV nhận bằng TN chính thức 02/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 02/2019

DSSV nhận bằng TN chính thức 03/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 03/2019
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400