Khoa Ngoại ngữ

Thông báo về việc tiếp nhận và xứ lý các thông tin đối với...

Nhằm để phục vụ tốt công tác Học sinh-Sinh viên (HSSV) đối với tất cả các bạn đang theo học tại...

Thông báo v/v: Tổ chức học kỳ hè năm học 2012-2013 cho sinh...

Thực hiện theo tinh thần học chế tín chỉ, góp phần giúp SV rút ngắn thời gian hoàn tất chương trình...

TKB Tuần 8 (21/10 - 26/10/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 8 (21/10 - 26/10/2013)...

TKB Tuần 10 (01/11 - 09/11/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 10 (04/11 - 09/11/2013) của HKI (2013-2014)

Hot !!! Các bạn Tân HSSV và thí sinh xét tuyển NV2 2013 tại...

Bằng mọi nổ lực của Ban lãnh đạo và tập thể Trường Cao đẳng Viễn Đông quyết tâm không để HSSV Cao...

Thời khóa biểu Khóa 5, 6 của HK1 (2013-2014)

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Khóa 5, 6 của HK1 (2013-2014)

TKB Tuần 2 (09/09 - 14/09/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 1 (09/09 - 14/09/2013)...

Thời khóa biểu dành cho SV khóa 7 (Đợt 1) (11/09 đến...

Thời khóa biểu dành cho SV khóa 7 (Đợt 1) (11/09 đến 26/10/2013)

TKB Tuần 3 (16/09 - 21/09/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 3 (16/09 - 21/09/2013)...

TB tổ chức buổi nói chuyện về chuyên ngành học của Khoa...

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các bạn Tân sinh viên Khóa 7 ngành Tiếng Anh tham gia buổi nói chuyện...

Thời khóa biểu dành cho SV khóa 7 (Đợt 1) (Cập nhật ngày...

Thời khóa biểu dành cho SV khóa 7 (Đợt 1) (Cập nhật ngày 16/09/2013)

Thời khóa biểu Tuần 8 (12/08 - 17/08/2013) của HK hè...

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu TKB tuần 8 (Từ 12/08 đến...

Báo động thi hộ, dùng chứng chỉ ngoại ngữ giả

Hiện nay, chuẩn ngoại ngữ (tiếng Anh) để xét tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học - cao đẳng...

TKB Tuần 4 (23/09 - 28/09/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 4 (23/09 - 28/09/2013)...

205 suất học bổng Tiếng Anh (trị giá 258.000.000 đồng) dành...

205 suất học bổng Tiếng Anh (trị giá 258.000.000đồng) dành tặng các bạn sinh viên Trường CĐ Viễn...
Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu