Ngoại ngữ

Thông báo về việc tiếp nhận và xứ lý các thông tin đối với...

Nhằm để phục vụ tốt công tác Học sinh-Sinh viên (HSSV) đối với tất cả các bạn đang theo học tại...

Buổi ký hợp đồng với thầy Kazama Kohji

Buổi ký hợp đồng với thầy Kazama Kohji

[Vido English Club] Sự kiện ra mắt tháng 5 - Chủ đề Ngày của...

TKB hệ CĐ Liên thông áp dụng từ ngày 11/05/2015

Trải nghiệm tiếng Anh hàng tuần - [VEC] Frankenweenie

Buổi đầu gặp gỡ giữa Tân sinh viên Khóa 8 - Khoa Điều Dưỡng tại Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trước khi...

Trải nghiệm tiếng Anh hàng tuần.

Bạn lo lắng về tiếng Anh của mình? Bạn thiếu tự tin khi nghe và nói? Bạn muốn tìm hiểu về...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400