Vài nét về khoa Du Lịch

Ngày gửi 26/07/2016

 -  1303 Lượt xem

Xã hội càng phát triển, nền kinh tế đang chuyển dịch sang các ngành dịch vụ. Du lịch là một trong những dịch vụ được chú ý nhất hiện nay, phát triển sôi nổi, mạnh mẽ ở cả hai lĩnh vực: Lữ hành và Nhà hàng – khách sạn. Hiện nay, các khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành ngày càng tăng nhanh cả về số lượng và quy mô, chính là một hứa hẹn lớn đem lại nhiều cơ hội nghề nghiệp như ý cho các nhà quản lý.


Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực hoạt động trong các lĩnh vực của du lịch, Khoa Du lịch trường Cao đẳng Viễn Đông đào tạo 2 ngành: Quản trị Khách sạn - Nhà hàng và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.


Chương trình đào tạo của ngành Quản trị khách sạn  - nhà hàng giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản trị kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn,  nắm vững kỹ năng chuyên sâu về quản trị khách sạn, nhà hàng và các khu nghỉ dưỡng; khả năng hoạch định chính sách, chiến lược kế hoạch kinh doanh của nhà hàng - khách sạn.


Chương trình đào tạo của ngành Quản trị Du lịch Du lịch và Lữ hành cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế - văn hóa -  xã hội của Việt Nam và các nước trên thế giới; cung cấp kỹ năng chuyên sâu về quản trị lữ hành, hướng dẫn du lịch và ngoại ngữ.


Sau khi ra trường, sinh viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau để làm những công việc có liên quan đến dịch vụ du lịch: Nhân viên các công ty dịch vụ giải trí; Hướng dẫn viên; Nhân viên qui hoạch và thiết kế sản phẩm du lịch; Nhân viên tại các cơ quan văn hóa; Nhân viên Sales & Marketing trong các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ liên quan.


Đào tạo ngành học có những yêu cầu đặc biệt về kiến thức và kỹ năng thực tế, Khoa Du lịch luôn luôn tạo điều kiện để sinh viên có thể thâm nhập, tiếp cận và cọ xát với thực tế thông qua các chương trình kiến tập, thực tập, mô phỏng.


Sinh viên ngành Quản trị Khách sạn - Nhà hàng sẽ đi kiến tập tại khách sạn Đệ Nhất ở gần sân bay Tân Sơn Nhất  của Sài Gòn ngay từ năm thứ nhất do Khoa tổ chức, kiến tập tại các khách sạn vào năm thứ 2 do sinh viên tự liên hệ có sự giới thiệu của Khoa, năm thứ 3  sinh viên sẽ thực tập tại các nhà hàng, khách sạn do khoa liên hệ


Đối với ngành Quản trị Du lịch Du lịch và Lữ hành, sinh viên sẽ đi thực tập tour ở các địa phương khác nhau vào năm thứ 2, năm thứ 3 sinh viên sẽ thực tập tại các doanh nghiệp du lịch với những công việc cụ thể như một nhân viên thực thụ.


 Trong các môn học có liên quan đễn chuyên ngành của từng nghiệp vụ giảng viên và sinh viên sẽ tổ chức môn học mang tính thực hành cao, giảng vien và sinh viên có thể học tập tại các cơ sở thực hành hoặc các phòng thực hành của khoa, nhằm gắn liền với mục tiêu đào tạo có chất lượng và có tính thực tiễn cao. Ngoài việc củng cố lại kiến thức cho sinh viên trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp, còn trang bị và hoàn thiện một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên khi đi làm như kỹ năng làm việc tập thể, khả năng tư duy logic, khả năng ra quyết định, khả năng quản lý điều hành….

Dương Thị Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400