Lập trình Ứng dụng

Hợp tác phát triển và thu hút đầu tư vào chuỗi Công viên...

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2019 Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, Sở Thông tin và Truyền thông phối...

Ngành Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) học những gì?...

“Công nghệ thông tin” - gọi tắt là IT (Information Technology) trên thế giới bao gồm khoa học máy...

Video giới thiệu Ngành Công nghệ thông tin (Lập trình ứng...

Video giới thiệu Ngành Công nghệ thông tin (Lập trình ứng dụng) học những gì? Ra trường làm gì?

5 tố chất cần có của người làm Công nghệ thông tin

Nếu bạn có ước mơ trở thành một kỹ sư Công nghệ thông tin giỏi, hãy thử kiểm tra bạn có những tố...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400