Tổng quan về Khoa Quản trị văn phòng

Ngày gửi 08/08/2016

 -  1280 Lượt xem

GIỚI THIỆU VỀ KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Xác định được tầm quan trọng của Ngành Quản trị hành chính văn phòng trong các cơ quan tổ chức và nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho công việc văn phòng trong khu vực TP. HCM và các tỉnh thành phía Nam đang ngày càng phát triển, Trường Cao đẳng Viễn Đông đã xây dựng chương trình đào tạo Ngành Quản trị văn phòng với nội dung giảng dạy hiện đại, bám sát thực tế đã tạo ra đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động này hiện nay.   

Với khoảng hơn 500 sinh viên hiện đang theo học Ngành Quản trị Văn phòng Trường Cao đẳng Viễn Đông được đánh giá là một trong những Ngành lớn mạnh của Nhà trường và được thể hiện qua hàng loạt những giải thưởng ở cấp Trường về mọi mặt: học thuật, văn nghệ, thể thao hoạt động phong trào và đặc biệt trong các hoạt động mang tính chất chuyên ngành như tổ chức sự kiện, hội thảo, diễn đàn,...

I.         Chức năng:

-            Quản trị văn phòng là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Viễn Đông, có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cử nhân cao đẳng chính quy, sau cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực quản trị hành chính, văn phòng, thư ký văn phòng, văn thư – lưu trữ,...

-             Ngành Quản trị văn phòng còn có chức năng giúp việc cho BGH trong việc thực hiện chức năng quản lý hành chính, văn phòng, quản lý cơ sở vật chất của Trường và lấy công việc thực tế là đối tượng giảng dạy cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội làm quen, tiếp cận và trực tiếp làm việc thực tế ngay khi còn đang ngồi trên giảng đường.

II.     Nhiệm vụ và quyền hạn:

-            Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

-            Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Ban Giám hiệu giao; xây dựng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

-            Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần cho các lớp.

-            Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu giao.

 

 

III.  Các học phần chủ yếu trong chương trình đào tạo:

-            Soạn thảo văn bản

-            Văn thư – lưu trữ

-            Quản trị hành chính văn phòng

-            Nghiệp vụ thư ký

-            Kỹ năng giao tiếp

-            Kỹ năng thuyết trình, thảo luận và chủ trì thảo luận

-            Kỹ năng tổ chức công việc và hội họp

-            Nghiệp vụ lễ tân

-            Văn hóa công sở

-            Quản trị sự kiện

-            Kỹ năng quản lí dự án

-            Quản trị học

-            Quản trị văn phòng nâng cao…

-             ...

   

IV.  Thời gian đào tạo: Cao đẳng chính qui: 2,5 năm (theo hệ tín chỉ)

V.      Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Ngành Quản trị văn phòng được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về quản trị văn phòng. Mục tiêu đào tạo Ngành Quản trị văn phòng hướng đến là:

-            Đào tạo sinh viên có đủ khả năng giúp lãnh đạo cơ quan quản lý, triển khai, hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ văn phòng tại các đơn vị, bộ phận văn phòng của cơ quan, tổ chức;

-            Đào tạo sinh viên có khả năng thực hiện thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ văn phòng như: tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý; soạn thảo văn bản; tổ chức quản lý và giải quyết văn bản; lưu trữ hồ sơ, kỹ năng giao tiếp; phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp các công việc khoa học, cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; phương pháp kiểm tra, đánh giá, điều hành,...

VI.  Chuẩn đầu ra của Ngành:

1.   Yêu cầu kiến thức

-           Nhận diện đúng và vận dụng phù hợp trong một số trường hợp cụ thể

-           Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng vào cuộc sống và quá trình công tác;

-           Phân biệt đúng các tình huống, vận dụng hợp lý các kiến thức về an ninh quốc phòng trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội nơi công tác và trong cộng đồng dân cư;

-           Xác định được những hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp thường gặp trong cuộc sống và nơi công tác và những biểu hiện của các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác;

-           Biết tổ chức tập luyện một môn TDTT đẻ nâng cao sức khỏe cho bản thân phục vụ công tác và cuộc sống;

-           Liệt kê và trình bày những điểm chính của các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ và văn phòng;

-           Phân biệt được các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và trình bày được các nội dung cơ bản về kỹ thuật soạn thảo và trình bày một số văn bản, giấy tờ thông dụng;

-           Mô tả chính xác quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi – đến; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

-           Thiết kế được một số hoạt động tiêu biểu của văn phòng như: xây dựng chương trình và tổ chức việc thực hiện công tác thường kỳ của cơ quan; tổ chức các cuộc họp của cơ quan; tổ chức các chuyến đi công tác của lãnh đạo cơ quan; đảm bảo thông tin cho phục vụ hoạt động lãnh đạo và quản lý.

-           Mô tả và giải thích được phương pháp tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan.

-           Có đủ ý kiến để học liên thông lên đại học trong và ngoài nước.

2.   Yêu cầu về kỹ năng

-           Thao tác thuần thục quy trình quản lý văn bản đi – đến; quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức theo đúng quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước;

-           Chuẩn hóa thao tác soạn thảo các loại văn bản và giấy tờ thông dụng hình thành trong quá trình tổ chức hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên máy vi tính theo đúng nguyên tác, phương pháp và thẩm quyền ban hành.

-           Tổ chức tương đối thành thạo các hoạt động của văn phòng, bao gồm: xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình – kê hoạch công tác; tổ chức hội họp trong văn phòng; tổ chức các hoạt động khánh tiết của cơ quan; đảm bảo thông tin phục vụ hoạt động quản lý; tuyển dụng, quản lý, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân sự trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức;

-           Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng thông dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

-           Thao tác tương đối thuần thục nhiệm vụ phân loại tài liệu, xác định giá trị, bảo quản an toàn tài liệu... hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức;

-           Sử dụng tương đối thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng cho văn phòng như: Microsoft word, Microsoft excel, phần mềm quản lý văn bản đi đến, lưu trữ hồ sơ;...

-           Thu thập kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc.

-           Giao tiếp tốt, linh hoạt trong công việc, làm việc hiệu quả khi độc lập tác nghiệp hay khi hợp tác làm việc theo nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế.

-           Lập kế hoạch làm việc khoa học và chuyên nghiệp.

-           Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc (chi tiết cụ thể Nhà trường công bố theo từng khóa, từng ngành).

-           Biết khai thác, ứng dụng các phần mềm tin học liên quan đến ngành học và đạt chuẩn do nhà trường tổ chức kiểm tra

3.   Yêu cầu về thái độ

-           Thể hiện ý thức, trách nhiệm, và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.

-           Thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui nơi làm việc.

-           Linh hoạt, tích cực làm việc trong mọi điều kiện; chấp nhận sự đòi hỏi của nghề nghiệp như phải phục vụ ngoài giờ hành chính, đi công tác hoặc liên hệ công tác bằng các phương tiện cá nhân.

-           Thể hiện bản lĩnh, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

-           Tổ chức việc học tập hiệu quả và phát triển khả năng học tập suốt đời nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng cuộc sống.

-           Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-           Tuân thủ qui định của các cơ quan quản lý Nhà nước và nội qui, qui chế của cơ quan có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ và văn phòng.

-           Tuân thủ các qui trình sử dụng và bảo quản các thiết bị văn phòng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

-           Giao tiếp lịch sự trong và ngoài công sở.

VII.         Điểm khác biệt của Ngành Quản trị văn phòng

Chương trình đào tạo gắn liền hệ thống thực hành, thực tập đảm bảo cho sinh viên trải nghiệm đầy đủ về kỹ năng soạn thảo văn bản – lưu trữ hồ sơ – tổ chức sự kiện – Nghiệp vụ thư ký – các kỹ năng cần thiết (giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, tổ chức hội họp trước khi ra trường sẽ đảm bảo sinh viên hoàn toàn tự tin làm được việc ngay khi tốt nghiệp):

·               Thực hành tại lớp học

·               Thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp lớn như các Tổng Công ty, Tập đoàn,... hoặc các Sở ban ngành của UBND TP, Quận, huyện.

·               Thực tập chuyên môn trên mô hình thực tế

·               Tham gia làm việc ngay khi còn đang học tại các phòng ban, khoa phòng.

·               ...

VIII.      Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc trong văn phòng (Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Hành chính – Quản trị) của các cơ quan Đảng, Nhà nước từ trung ương đến địa phương; các công ty, doanh nghiệp nội địa và liên doanh với nước ngoài; các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp... với các chức danh: nhân viên văn thư – lưu trữ; nhân viên văn phòng – thống kê.

Đỗ Thuận Hải

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400