Giới thiệu Khoa Quản trị văn phòng

Ban chủ nhiệm và Thông tin liên hệ Khoa Quản trị văn phòng

Khoa Quản trị văn phòng gồm các chuyên ngành: Quản trị văn phòng; Thư ký văn phòng; Thư ký y khoa

Ngành Quản trị Văn phòng học những gì? Ra trường làm gì?

Ngành Quản trị Văn phòng nằm trong top 100 các vị trí việc làm tốt nhất theo xếp hạng của tổ chức U.S News Rankings (Hoa Kỳ). Quản trị văn phòng là một ngành liên quan đến việc thiết kế, triển khai thực hiện, theo dõi đánh giá và đảm bảo quá trình làm việc trong một văn phòng của một tổ chức luôn đạt năng suất và hiệu quả.

Hoạt động ngoại khóa của SV Quản trị văn phòng

Tổ chức sinh nhật tập thể cho Sinh viên Quản trị văn phòng
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400