Giới thiệu Khoa Truyền thông và Mạng máy tính

Truyền Thông Và Mạng Máy Tính là gì? Học những gì? Ra trường làm gì?

Truyền Thông và Mạng Máy Tính là một trong các ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin, ngành này bao gồm việc thiết kế, xây dựng, vận hành toàn bộ hạ tầng truyền tải thông tin và thiết kế, xây dựng, quản trị toàn bộ hệ thống và mạng máy tính, quản trị người sử dụng, giám sát và điều phối các hoạt động khác liên quan đến toàn bộ hệ thống, mạng máy tính

Ngành Công Nghệ Thông Tin Cần Thiết Cho Cuộc Sống Như Thế Nào?

Công nghệ thông tin đóng vai trò rất lớn trong nhiều mặt của cuộc sống con người

Ban chủ nhiệm và Thông tin liên Khoa Công Nghệ Thông Tin

Ban chủ nhiệm và Thông tin liên Khoa Công Nghệ Thông Tin, Truyền thông mạng máy tính, Thiết kế đô hoạ

Thông báo tuyển sinh ngành Công Nghệ Thông Tin

Thông báo tuyển sinh ngành Công Nghệ Thông Tin
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400