Sinh viên tốt nghiệp

DSSV nhận bằng TN chính thức tháng 11/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 11/2019Lưu ý: Sinh viên đến nhận chứng...

DSSV Khoá 10 nhận bằng TN chính thức 10/2019

TB DS SV  khoá 10 đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 10/2019Lưu ý: Sinh viên đến...

DSSV nhận bằng TN chính thức 9/2019

P. Đào tạo thông báo DSSV nhận bằng tháng 09/2019

[TB] Tham dự Lễ Khai giảng và trao bằng Tốt nghiệp năm 2019

Mời tham dự Lễ khai giảng và trao bằng Tốt nghiệp năm 2019, khai giảng năm học 2019 - 2020 tại cao...

DSSV nhận bằng TN chính thức 07/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 07/2019​Lưu ý: Sinh viên đến nhận chứng...

DSSV nhận bằng TN chính thức 05/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 05/2019
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400