Giới thiệu Khoa Quản trị kinh doanh

Giao lưu giữa CĐ Viễn Đông & ĐH Phan Thiết

Nhằm tăng tình đoàn kết, tạo thêm nhiều cơ hội để thế hệ sinh viên trẻ được mở mang thêm kiến thức,...

Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD, Marketing,..) học những gì?...

Quản trị kinh doanh (QTKD) là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội....

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NĂM 2015 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khám phá và khẳng định chính mình với Quản trị kinh doanh - Chương trình ngoại khóa tại Trường Cao...

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo thông báo danh sách Sinh viên học lớp học lại Kế Toán Ngân hàng khai giảng vào tháng...

GIỚI THIỆU KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Viễn Đông được coi như một trong những khoa đi đầu trong...

Ban chủ nhiệm và thông tin liên hệ Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm Quản lý các chuyên ngành: 1. QT kinh doanh tổng hợp; QT...

Thư ngỏ của Ban chủ nhiệm khoa gửi đến các nhà Quản trị...

Hãy đến, trải nghiệm và hài lòng với chương trình Cao Đẳng chính quy của Khoa Quản trị kinh doanh...

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400