GIỚI THIỆU KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngày gửi 27/07/2013

 -  3618 Lượt xem


 

 

GIỚI THIỆU KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

  

Khoa Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Viễn Đông được coi như một trong những khoa đi đầu trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu học thuật của Nhà trường. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, Khoa Quản trị kinh doanh chủ trương đào tạo nhân lực có tay nghề, năng lực và phẩm chất nghề nghiệp đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động hiện nay.

Từ những ngày đầu thành lập còn nhiều khó khăn, hiện nay khoa Quản trị kinh doanh đã có 64 giảng viên (theo Báo cáo tự đánh giá gần nhất của Trường Cao đẳng Viễn Đông), trong đó có tới 19 giảng viên có trình độ trên Đại học.

Trong giai đoạn hiện nay, Khoa Quản trị kinh doanh của Trường Cao đẳng Viễn Đông đang đảm trách hai chuyên ngành đào tạo bao gồm:

- Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhân sự, QT Marketing, QT Ngoại thương, QT Tài chính doanh nghiệp, QT Du lịch, nhà hàng, khách sạn, QT Kinh doanh tổng hợp)

- Quản trị văn phòng

Và 4 hệ đào tạo, bao gồm:

- Cao đẳng chính quy

- Cao đẳng nghề

- Cao đẳng liên thông 

- Trung cấp chuyên nghiệp

Với hơn gần 1.000 sinh viên đang theo học, Khoa Quản trị kinh doanh là một trong những Khoa lớn mạnh của Nhà trường điều này được thể hiện qua hàng loạt những giải thưởng ở cấp trường về mọi mặt: học thuật, văn nghệ, thể thao và hoạt động phong trào.

1. Chức năng của Khoa Quản trị kinh doanh

·         Khoa Quản trị kinh doanh giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

·         Thực hiện công tác giảng dạy cho hai chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và Quản trị văn phòng cùng với giảng dạy các môn học thuộc phạm vi quản lý của khoa nằm trong các chuyên ngành khác của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

·         Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

·         Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy các chuyên ngành về Quản trị.

·         Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;

·         Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học về Quản trị kinh doanh và các ấn phẩm theo chức năng;

·         Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về các lĩnh vực thuộc ngành khoa học Quản lý.

·         Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Nhà trường;

·         Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông giao. 

3. Tổng quan chương trình

Một cử nhân cao đẳng tốt nghiệp trở thành một nhà quản lý hiệu quả khi phối hợp tốt hàng loạt các nguồn lực khan hiếm, các hoạt động quan trọng, xử lý thông tin quan trọng để làm rõ các kết quả kinh doanh cũng như giải quyết các vấn đề khó khăn từ môi trường biến động bằng những giải pháp phù hợp tình huống.

4. Mục đích đào tạo

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại trường Viễn Đông sẽ giúp bạn lĩnh hội nền tảng kiến thức cốt lõi để có thể kiểm soát công việc quản lý từ thấp đến cao trong bất kỳ tổ chức nào. Sau khi hoàn thành ngành học, bạn sẽ có năng lực phán xét tốt, kỹ năng làm việc linh hoạt và hiệu quả với đồng nghiệp bên trong và đối tác bên ngoài trong các lĩnh vực marketing, văn phòng, nhân sự, kinh doanh xuất nhập khẩu, dự án ở mọi tổ chức kinh doanh Việt Nam và quốc tế.

5. Điểm khác biệt

Chương trình đào tạo gắn liền hệ thống thực hành, thực tập đảm bảo cung cấp cho bạn trải nghiệm đầy đủ về kỹ năng bán hàng – mua hàng – marketing – nguồn nhân lực – chất lượng, nghiệp vụ thẩm định dự án, văn phòng, hướng dẫn xử lý tình huống và thảo luận nhóm trước khi bạn ra trường:

  • Thực hành tại lớp học
  • Thực tập tại phòng mô phỏng ASK
  • Thực tế cơ sở
  • Thực tập chuyên môn tại doanh nghiệp

6. Bạn tốt nghiệp tại Trường Viễn Đông sẽ vươn tới:

  • Sẽ luôn tạo cho bản thân cảm hứng để đạt kết quả cao nhất trong công việc.
  • Nắm bắt được các bí quyết trong các kỹ năng quản lý, từ đó có tầm nhìn tốt cũng như chọn lựa cách tiếp cận công việc đúng đắn.
  • Sở hữu nền tảng kiến thức và kỹ năng trong nhiều mãng cũng như đa dạng hoá các kỹ năng giúp bạn làm việc tốt hơn.
  • Trở thành người dẫn đầu, nhân tố quan trọng, có trách nhiệm cao trong đóng góp vào thành công của tập thể.

7. Cơ hội việc làm sau khi bạn tốt nghiệp

  • Nhân viên kinh doanh, marketing, văn phòng, phân tích dự án, quản lý nhân sự
  • Chuyên viên, Giám đốc các lĩnh vực marketing, dự án, nhân sự, kế hoạch kinh doanh

 

 

Hồ Thiện Thông Minh

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400