Giới thiệu Khoa Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD, Marketing,..) học những gì? Ra trường làm gì?

Quản trị kinh doanh (QTKD) là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và nhu cầu thị trường lao động. Ngành quản trị kinh doanh hiện nay phát triển mạnh mẽ và bao gốm nhiều chuyên ngành khác nhau. QTKD đào tạo những nhà quản lý, QTKD nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn.

Giao lưu giữa CĐ Viễn Đông & ĐH Phan Thiết

Nhằm tăng tình đoàn kết, tạo thêm nhiều cơ hội để thế hệ sinh viên trẻ được mở mang thêm kiến thức, rèn luyện thêm kỹ năng, trường ĐH Phan Thiết cũng CĐ Viễn Đông tổ chức buổi giao lưu văn nghệ giữa đôi bên

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NĂM 2015 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khám phá và khẳng định chính mình với Quản trị kinh doanh - Chương trình ngoại khóa tại Trường Cao đẳng Viễn Đông
 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400