Giới thiệu Khoa Quản trị kinh doanh

Những yếu tố để thành công trong ngành Logistics

Hiện nay, ngành Logistics đang là một trong những ngành có ưu thế lớn trong bối cảnh nền kinh tế đang từng bước được toàn cầu hóa. Hệ quả đi kèm của hội nhập kinh tế quốc tế chính là sự cạnh tranh ngày càng gắt gao trên thị trường lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ như Logistics.

Ngành Logistics là gì? Học những gì? Ra trường làm gì?

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay riêng trên địa bàn Tp.HCM có khoảng 800 – 900 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ logistics trong tổng số khoảng hơn 1500 doanh nghiệp trên cả nước. Theo ước tính của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, trung bình mỗi tuần có một công ty giao nhận logistics được cấp phép hoạt động hoặc bổ sung chức năng logistics. Sự phát triển nóng của dịch vụ logistics đã làm cho nguồn nhân lực cho ngành này trở nên thiếu hụt trầm trọng.

Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD, Marketing,..) học những gì? Ra trường làm gì?

Quản trị kinh doanh (QTKD) là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và nhu cầu thị trường lao động. Ngành quản trị kinh doanh hiện nay phát triển mạnh mẽ và bao gốm nhiều chuyên ngành khác nhau. QTKD đào tạo những nhà quản lý, QTKD nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn.

Giao lưu giữa CĐ Viễn Đông & ĐH Phan Thiết

Nhằm tăng tình đoàn kết, tạo thêm nhiều cơ hội để thế hệ sinh viên trẻ được mở mang thêm kiến thức, rèn luyện thêm kỹ năng, trường ĐH Phan Thiết cũng CĐ Viễn Đông tổ chức buổi giao lưu văn nghệ giữa đôi bên
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400