Tài chính - Ngân hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng học những gì? Ra trường làm gì?

Tài chính – Ngân hàng là một ngành khá là rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân...

Thông báo tuyển sinh liên thông ĐH Kinh tế 2019

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Trường ĐH Kính tế TPHCM thông báo tuyển sinh liên thông ĐH...

Thông báo về việc tiếp nhận và xứ lý các thông tin đối với...

Nhằm để phục vụ tốt công tác Học sinh-Sinh viên (HSSV) đối với tất cả các bạn đang theo học tại...

TKB Tuần 17 (23/12 - 28/12/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 17 (23/12 - 28/12/2013) của HKI (2013-2014)
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400