Tài chính - Ngân hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng học những gì? Ra trường làm gì?

Tài chính – Ngân hàng là một ngành khá là rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân...

Thông báo về việc tiếp nhận và xứ lý các thông tin đối với...

Nhằm để phục vụ tốt công tác Học sinh-Sinh viên (HSSV) đối với tất cả các bạn đang theo học tại...

TKB Tuần 17 (23/12 - 28/12/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 17 (23/12 - 28/12/2013) của HKI (2013-2014)

TB Thời khóa biểu hệ Cao đẳng liên thông Khóa 8, 10, 11,12...

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu hệ Cao đẳng liên thông Khóa 8, 10, 11,12 (áp dụng 04/11/2013)

Thông báo tuyển sinh viên thực tập

Thông báo tuyển sinh viên thực tập: Cơ hội thực tập và trải nghiệm thực tế dành cho sinh viên cao...
 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400