Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra ngành QT Dịch vụ Du lịch - Lữ hành

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành.

Giới thiệu Khoa Du lịch - Lữ hành

Hiểu một cách đơn giản, Quản trị Du lịch - Lữ hành là ngành học đòi hỏi sự năng động tối đa, bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết phát sinh, thiết kế các chương trình du lịch,... Đây được xem là ngành "công nghiệp không khói" giàu tiềm năng nhất của thế kỷ trong xu hướng toàn cầu hóa.

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch - Lữ hành

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch - Lữ hành
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400