TT Ngoại ngữ

TB DS & TKB lớp B1 Mã lớp 0919B196 (Sáng 3,5,7) Tháng...

TB DS & TKB lớp B1 Mã lớp 0919B196 (Sáng 3,5,7) Tháng 06/2019

TB điểm chuẩn đầu ra lớp 0319B196 thi Tháng 05/2019

Trung tâm Ngoại ngữ công bố điểm chuẩn đầu ra  B1 lớp 0319B196 thi Tháng 05/2019. SV kiểm tra điểm...

TB điểm chuẩn đầu ra lớp 0219B196 thi Tháng 05/2019

Trung tâm Ngoại ngữ công bố điểm chuẩn đầu ra  B1 lớp 0219B196 thi Tháng 05/2019. SV kiểm tra điểm...

TB dời TKB lớp IELTS Mã lớp 1119IELTS (Tối 2,4,6) Tháng...

TB DỜI TKB lớp IELTS Mã lớp 1119IELTS (Tối 2,4,6) Tháng 07/2019TT Ngoại ngữ thông báo dời lịch TKB...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400