TT Ngoại ngữ

TB điểm chuẩn đầu ra lớp 0619B196 thi Tháng 07/2019

Trung tâm Ngoại ngữ công bố điểm chuẩn đầu ra  B1 lớp 0619B196 thi Tháng 07/2019.

TB DS & TKB lớp B1 Mã lớp 1019B196 (Tối 2,4,6) Tháng 09/2019

TB DS & TKB lớp B1 Mã lớp 1019B196 (Tối 2,4,6) Tháng 09/2019

TB điểm chuẩn đầu ra lớp 0519B196 thi Tháng 06/2019

Trung tâm Ngoại ngữ công bố điểm chuẩn đầu ra  B1 lớp 0519B196 thi Tháng 06/2019.
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400