TT Ngoại ngữ

DS CHIA NHÓM THI SPEAKING LỚP 0219B196

DS CHIA NHÓM THI SPEAKING LỚP 0219B196

DS CHIA NHÓM THI SPEAKING LỚP 0319B196

Trung tâm ngoại ngữ Thông báo dánh sách chia nhóm các lớp 0319B96 thi vào tháng 05/2019:

TB DS & TKB lớp B1 Mã lớp 0619B196 (Tối 2,4,6) Tháng 05/2019

Thông báo Danh sách & Thời khóa biểu lớp B1 Mã lớp 0619B196 (Tối 2,4,6) Tháng 05/2019Thông báo Danh...

TB DS & TKB lớp B1 Mã lớp 0419B196 (Tối 3,5,7) Tháng 04/2019

TB DS & TKB lớp B1 Mã lớp 0419B196 (Tối 3,5,7) Tháng 04/2019

TB DS & TKB lớp B1 Mã lớp 0519B196 (Tối 3,5,7) Tháng 04/2019

TB DS & TKB lớp B1 Mã lớp 0519B196 (Tối 3,5,7) Tháng 04/2019

TB DS & TKB lớp IELTS Mã lớp 0219T96IELTS Tháng 04/2019

TB DS & TKB lớp IELTS Mã lớp 0219T96IELTS Tháng 04/2019
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400