Giới thiệu Khoa Ngoại ngữ

Thông báo tuyển sinh ngành Tiếng Anh

Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo tuyển sinh ngành Tiếng Anh năm 2020

Ngành Tiếng Anh học những gì? Ra trường làm gì?

Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, chiếm phần quan trọng rất lớn trong hồ sơ xin việc cũng như ứng dụng trong đời sống. Tiếng Anh là ngành học nghiên cứu về các phương pháp học tập loại ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh, đồng thời đây còn là ngành học nghiên cứu về lịch sử, con người, văn hóa của các quốc ...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400