Giới thiệu Khoa Ngoại ngữ

Ngành Tiếng Anh học những gì? Ra trường làm gì?

Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, chiếm phần quan trọng rất lớn trong hồ sơ xin việc cũng như ứng dụng trong đời sống. Tiếng Anh là ngành học nghiên cứu về các phương pháp học tập loại ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh, đồng thời đây còn là ngành học nghiên cứu về lịch sử, con người, văn hóa của các quốc gia, dân tộc sử dụng tiếng Anh trên thế giới. Tiếng Anh là ngôn ngữ chung của toàn cầu, hiện có 50 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, gần 80 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2.

THE FOREIGN LANGUAGE FALCULTY

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Đội ngũ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ trường Cao Đẳng Viễn Đông có đội ngũ giảng viên năng động, nhiệt huyết, có kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng chuyên môn cao. Chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy bằng tiếng Anh, được biên soạn và cập nhật theo xu hướng mới trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy của các trường Đại học quốc tế danh tiếng từ đó giúp sinh viên có kiến thức sâu rộng về chuyên môn kết hợp trải nghiệm thực tiễn, có kỹ năng giỏi trong nghề nghiệp, thành thạo ngoại ngữ và có lối hành xử thích ứng ngoài xã hội.
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400