Thời khóa biểu TT Tin học

Thông báo Danh sách + Thời khóa biểu lớp TOEIC 96 tiết (Mã...

Trung tâm ngoại ngữ thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu các lớp Chuẩn đầu ra Toeic (12 tuần)...

Trang theo dõi thông tin đăng ký Trung tâm ngoại ngữ cập...

Trang theo dõi thông tin học phí, lịch học, lịch thi của các lớp Trung tâm ngoại ngữ, cập nhật tới...

Khai giảng lớp Chuẩn đầu ra Tin học T12/2016

Trung tâm tin học thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu các lớp Chuẩn đầu ra Tin học ứng dụng...

Khai giảng lớp Chuẩn đầu ra Tin học Khóa 46, Khóa 49

Chuẩn đầu ra Tin học ứng dụng thành thạo theo chuyên ngành (Trình độ B)
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400