Thông báo TT Ngoại ngữ

TB sinh viên đủ điều kiện nhận chứng chỉ Toeic chuẩn đầu ra...

TTNN thông báo đến sinh viên đã đăng ký và đủ điều kiện điểm đạt Chuẩn đầu ra Toeic về việc nhận...

Lịch thi Chuẩn đầu ra IELTS Mã lớp 0216T96IELTS

Trung tâm ngoại ngữ thông báo lịch thi Chuẩn đầu ra IELTS của các lớp chuyên Anh như sau

TB DS và TKB lớp Chuẩn đầu ra Toeic khai giảng T08/2016

Trung tâm ngoại ngữ thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu các lớp Chuẩn đầu ra Toeic khai giảng...

TB sinh viên đủ điều kiện nhận chứng chỉ chuẩn đầu ra Toeic...

TTNN thông báo đến sinh viên đủ điều kiện điểm đạt Chuẩn đầu ra Toeic về việc nhận Chứng chỉ Toeic...

TB DS và TKB lớp Chuẩn đầu ra Toeic (12 tuần) khai giảng...

Trung tâm ngoại ngữ thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu các lớp luyện thi Toeic (12 tuần)...
Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu