Thông báo TT Ngoại ngữ

Lịch thi Chuẩn đầu ra IELTS Mã lớp 0216T96IELTS

Trung tâm ngoại ngữ thông báo lịch thi Chuẩn đầu ra IELTS của các lớp chuyên Anh như sau

TB sinh viên đủ điều kiện nhận chứng chỉ chuẩn đầu ra Toeic...

TTNN thông báo đến sinh viên đủ điều kiện điểm đạt Chuẩn đầu ra Toeic về việc nhận Chứng chỉ Toeic...

TB DS và TKB lớp Chuẩn đầu ra Toeic khai giảng T08/2016

Trung tâm ngoại ngữ thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu các lớp Chuẩn đầu ra Toeic khai giảng...

TB DS và TKB lớp Chuẩn đầu ra Toeic (12 tuần) khai giảng...

Trung tâm ngoại ngữ thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu các lớp luyện thi Toeic (12 tuần)...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400