Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (Hệ Trung Cấp Chuyên Nghiệp)

Chương trình đào tạo TCCN ngành Điện công nghiệp nhằm đào tạo kỹ thuật viên có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp trong ngành Điện công nghiệp. Cam kết sinh viên tốt nghiệp được bố trí việc làm đúng ngành nghề đào tạo.
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400