Phòng Công tác HSSV

Thông báo tổ chức Hội thao chào mừng Lễ khai giảng và Đại...

Thông báo về việc tổ chức Hội thao học sinh sinh viên tại trường Cao đẳng Viễn Đông năm 2019

Danh sách sinh viên nhận được học bổng HK2 năm học 2018 -...

Chúc mừng các bạn đã nỗ lực đạt thành tích cao trong học kỳ vừa qua và nhận được học bổng trong học...

Việc làm

Thực hiện chức năng kết nối doanh nghiệp nhằm đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho các Nhà tuyển...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400