Giới thiệu Khoa Kế toán - Tài chính

Chương trình đào tạo chi tiết ngành Tài chính - Ngân hàng.

Chương trình đào tào ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng học những gì? Ra trường làm gì?

Tài chính – Ngân hàng là một ngành khá là rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp. Ngành Tài chính – Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Quỹ tín dụng…
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400