Giới thiệu Khoa Kế toán - Tài chính

Mục tiêu đào tạo và các vấn đề học vụ liên quan đến ngành Kế...

Sau hơn năm năm hình thành và phát triển, trường Cao Đẳng Viễn Đông có 4 khoa, đào tạo 7 ngành bậc...

Thư ngỏ của Ban chủ nhiệm Khoa gửi đến các em sinh viên...

Ngành Kế toán là một trong những ngành đào tạo trọng tâm của Trường Cao đẳng Viễn Đông với mục tiêu...

Ban chủ nhiệm và Thông tin liên hệ Khoa Kế toán - Tài chính

Khoa Kế toán - Tài chính chịu trách nhiệm quản lý 2 ngành đào tạo:1. Kế toán: Kế toán doanh nghiệp;...

Ngành Kế toán học những gì? Ra trường làm gì?

Kế toán là nghệ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của...

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KẾ TOÁN

Được đánh giá là một trong những Khoa chủ chốt của Trường Cao đẳng Viễn Đông, Từ chỗ chỉ có một vài...

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400