Điện - Điện tử

Thông báo tuyển sinh 2020 - Cao đẳng Viễn Đông

Thông báo tuyển sinh 2020 ngành Cơ khí, ngành Ô tô, ngành Xây dựng, ngành Điện-Điện tử, ngành Trắc...

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử học những gì? Ra...

Kỹ thuật điện, điện tử là ngành học nghiên cứu và áp dụng liên quan đến điện, điện tử và điện từ với...

Chuẩn đầu ra ngành CNKT Điện - Điện tử

Chuẩn đầu ra ngành công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, trường Cao đẳng Viễn Đông

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành CNKT Điện - Điện tử

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành CNKT Điện - Điện tử - Cao đẳng Viễn Đông

Cao đẳng Viễn Đông xét tuyển điềm thi kỳ thi đánh giá năng...

Trường Cao đẳng Viễn Đông dành chỉ tiêu để xét tuyển kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia...

Chuẩn đầu Trung cấp ngành Điện công nghiệp và dân dụng

Chương trình đào tạo hệ Trung cấp ngành Điện công nghiệp và dân dụng
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400