Thời khóa biểu

Thông báo lịch ôn thi liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng...

Lịch ôn thi liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy 2013

TKB tuần 12 (Từ 13/05 đến 18/05/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 12 (Từ 13/05 đến...

TKB tuần 13 (Từ 20/05 đến 25/05/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 13 (Từ 20/05 đến...

Thông báo Thời khóa biểu HK2 (2012-2013) cho HSSV các Khóa

Phòng đào tạo thông báo Thời khóa biểu HK2 (2012-2013) cho HSSV Khóa 4, 5, 6 Hệ CĐ Chuyên nghiệp, CĐ...

Thông báo nhập học Khóa 10 hệ CĐ liên thông và Thời khóa...

Thông báo nhập học Khóa 10 hệ CĐ liên thông và Thời khóa biểu các lớp CĐ liên thông Khóa 8 và 10

TKB tuần 8 (Từ 15/04 đến 20/04/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 8 (Từ 15/04 đến...

TKB tuần 9 (Từ 22/04 đến 27/04/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 9 (Từ 22/04 đến...

TKB tuần 10 (Từ 29/04 đến 04/05/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 10 (Từ 29/04 đến...

TKB tuần 11 (Từ 06/05 đến 11/05/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 11 (Từ 06/05 đến...

TKB tuần 14 (Từ 27/05 đến 01/06/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 14 (Từ 27/05 đến...

TKB môn Kế toán máy và Kế toán Excel dành cho K5 ngành kế...

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu TKB môn Kế toán máy và Kế toán...

TKB HK2 (2013-2014) lớp liên thông CĐ Khóa 8 Khoa CNTT

Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin cơ sở Quận 10 thông báo Thời khóa biểu HK2 (2013-2014) lớp liên...

Thời khóa biểu Khóa 5, 6 của HK1 (2013-2014)

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Khóa 5, 6 của HK1 (2013-2014)

TKB Tuần 10 (01/11 - 09/11/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 10 (04/11 - 09/11/2013) của HKI (2013-2014)

TB TKB các môn học mới dành cho HSSV Khóa 7, HKI(2013-2014)...

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các môn học mới dành cho HSSV Khóa 7 tại cơ sở học Q. Phú...

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400