Lịch thi

Thông báo Lịch thi Kết thúc môn Chính trị 3 (2TC) lớp Liên...

Văn Phòng Khoa cơ sở Phú Nhuận Thông báo Lịch thi Kết thúc môn Chính trị 3 (2TC) lớp Liên thông cơ...

Lịch thi kết thúc môn dành cho SV hệ cao đẳng liên thông

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc môn dành cho sinh viên hệ cao đẳng liên thông và một số...

Lịch thi CK HK1(2015-2016)_BS

Lịch thi CK HK1(2015-2016)_BS

Lịch thi kết thúc môn từ ngày 08/05/2016 đến 21/06/2016 hệ...

Lịch thi kết thúc môn từ ngày 08/05/2016 đến 21/06/2016 hệ cao đẳng liên thông

Lịch thi kết thúc môn HK1, 2015-2016 từ ngày 21/12/2015 đến...

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc môn của HK1, 2015-2016 từ ngày 21/12/2015 đến 28/01/2016...
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400