Lịch thi

Thông báo Lịch thi Kết thúc môn Chính trị 3 (2TC) lớp Liên...

Văn Phòng Khoa cơ sở Phú Nhuận Thông báo Lịch thi Kết thúc môn Chính trị 3 (2TC) lớp Liên thông cơ...

Thông báo Lịch thi kết thúc môn HK2 (2012-2013) Khoa Công...

Văn phòng Khoa cơ sở Phú Nhuận xin Thông báo Lịch thi kết thúc môn HK2 (2012-2013) Khoa Công nghệ,...

Lịch thi tốt nghiệp CĐ K4 + Thi lại TN K2, 3 Khoa CNTT

Văn phòng Khoa cơ sở Q.10 thông báo Lịch thi Tốt nghiệp Cao đẳng Khóa 4 + Thi lại Tốt nghiệp Khóa 2,...

Lịch thi KTM HKI 2013-2014)(Đợt 1)

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc môn (Đợt 1) của HKI, năm học 2013 – 2014 và một số lưu ý...

Lịch thi kết thúc môn HK Hè (2012-2013)

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc môn của HK hè (2012-2013) và một số lưu ý HSSV khi đi thi

Lịch thi lớp Liên thông Cao đẳng K.8 + K.10 HK1 (2012-2013)

Văn phòng Khoa cơ sở Quận 10 xin Thông báo Lịch thi kết thúc môn HK1 (2012-2013) Khoa Công nghệ...

Lịch thi KTM HKI, 2013-2014(Đợt 2)

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc môn (Đợt 2) của HKI, năm học 2013 – 2014 bắt đầu từ ngày...

Lịch thi kết thúc môn HK2, 2013-2014 (Đợt 2) Từ 02/05 đến...

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc môn (Đợt 2) của HK2, năm học 2013 – 2014 bắt đầu từ ngày...

Lịch thi kết thúc môn HK1, 2014-2015 (Đợt 4) bắt đầu từ ngày...

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc môn (Đợt 4) của HK1, năm học 2014 – 2015 bắt đầu từ ngày...

Lịch thi kết thúc môn HK2, 2014-2015 (Đợt 1) từ ngày...

Lịch thi kết thúc môn HK2, 2014-2015 (Đợt 1) bắt đầu từ ngày 25/03/2015 của các Khóa 6,7,8

Lịch thi giữa kỳ Anh văn 1,2,3 HK2 (2014-2015) từ 01/04/2015...

Lịch thi giữa kỳ hệ Toeic HK2(2014-2015) bắt đầu từ ngày 01/04/2015 của Khóa 7,8

Lịch thi KTM HKI, 2013-2014(Đợt 3)

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc môn (Đợt 3) của HKI, năm học 2013 – 2014 bắt đầu từ ngày...

Lịch thi CK HK1(2015-2016)_BS

Lịch thi CK HK1(2015-2016)_BS

Lịch thi kết thúc môn HK1, 2014-2015 (Đợt 2) bắt đầu từ ngày...

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc môn (Đợt 2) của HK1, năm học 2014 – 2015 bắt đầu từ ngày...
Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu