Giới thiệu Khoa Điều dưỡng

Ngành Điều dưỡng học những gì? Ra trường làm gì?

Mặc dù trình độ đào tạo và phạm vi thực hành của điều dưỡng Việt Nam đã có nhiều thay đổi, song trong nhận thức chung về vai trò của người điều dưỡng chưa được cập nhật phù hợp với thực tế. Hiện nay, nghề điều dưỡng đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng và là một trong những ngành có cơ hội việc làm rất cao.

Tổng quan Khoa Điều Dưỡng

Phòng Đào tạo thông báo danh sách Sinh viên học lớp học lại Tin học ứng dụng chuyên ngành Kế Toán khai giảng vào tháng 09/2015 tại cơ sở Quận 12 theo đề xuất của khoa

Giới thiệu Khoa Điều dưỡng

Để hiểu biết về mục tiêu học tập, chương trình học với cơ hội thăng tiến và việc làm sau khi tốt nghiệp

Nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao đẳng của Ngành Điều dưỡng

Theo Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, ở phần nhân lực (trang 6) bảo đảm cơ cấu cán Bộ Y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh là 3,5 điều dưỡng/ bác sĩ. Như vậy, tính đến năm 2020, cả nước còn thiếu từ 40.000 đến 60.000 điều dưỡng: số lượng thiếu gần bằng số lượng hiện có.
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400