Giới thiệu Khoa Điều dưỡng

Ngành Điều dưỡng học những gì? Ra trường làm gì?

Mặc dù trình độ đào tạo và phạm vi thực hành của điều dưỡng Việt Nam đã có nhiều thay đổi, song...

Giá trị cốt lõi của ngành Điều dưỡng (Nursing Industry)

Với bề dày gần 1 thế kỷ đào tạo, ĐH Y Dược TP. HCM đã hỗ trợ cho Cao đẳng Viễn đông có được 1 chương...

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Điều dưỡng

Khoa Điều dưỡng giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy,...

Tổng quan Khoa Điều Dưỡng

Phòng Đào tạo thông báo danh sách Sinh viên học lớp học lại Tin học ứng dụng chuyên ngành Kế Toán...

GIỚI THIỆU KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Để hiểu biết về mục tiêu học tập, chương trình học với cơ hội thăng tiến và việc làm sau khi tốt...

Mục tiêu đào tạo và các vấn đề học vụ liên quan đến ngành...

Người điều dưỡng tốt nghiệp sẽ thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm...

Nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao đẳng của Ngành Điều...

Theo Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng...
Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu