Kết nghĩa THPT

Cao đẳng Viễn Đông trao học bổng cho các em học sinh các trường THPT

Sáng ngày 25/03, Trường Cao đẳng Viễn Đông đã trao nhiều phần học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại các trường THPT kêt nghĩa.

Lễ giao lưu kết nghĩa hợp tác giáo dục giữa Cao đẳng Viễn Đông và THPT Chu Văn An Bình Phước

Sáng ngày 29/12 Trường CĐ Viễn Đông tổ chức đã tổ chức chương trình "Về nguồn thăm lại trường xưa" và ký kết giao lưu kết nghĩa với trường THPT Chu Văn An - Bình Phước

Lễ giao lưu kết nghĩa giữa trường Cao đẳng Viễn Đông và THPT An Nhơn Tây - TP.HCM, THPT Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Sáng ngày 05/02/2018 Trường CĐ Viễn Đông tổ chức chương trình "Về nguồn thăm lại trường xưa" và ký kết giao lưu kết nghĩa với trường THPT An Nhơn Tây - Tp.HCM, THPT Vĩnh Cửu - Đồng Nai.

Lễ giao lưu kết nghĩa giữa Trường CĐ Viễn Đông và THPT Vĩnh Lộc - Tp.HCM

Sáng ngày 22/01/2018 Trường CĐ Viễn Đông tổ chức đã tổ chức chương trình "Về nguồn thăm lại trường xưa" và ký kết giao lưu kết nghĩa với trường THPT Vĩnh Lộc - Tp.HCM

Lễ giao lưu kết nghĩa giữa Trường CĐ Viễn Đông và THPT Phạm Văn Sáng; THPT Bà Điểm - Tp.HCM

Sáng ngày 22/01/2018 Trường CĐ Viễn Đông tổ chức chương trình "Về nguồn thăm lại trường xưa" và ký kết giao lưu kết nghĩa với trường THPT Phạm Văn Sáng; THPT Bà Điểm - Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ giao lưu và kết nghĩa giữa trường CĐ Viễn Đông và trường THPT Nguyễn Hữu Tiến - TPHCM

Sáng ngày 08/01/2018 Trường CĐ Viễn Đông tổ chức đã tổ chức chương trình "Về nguồn thăm lại trường xưa" và ký kết giao lưu kết nghĩa với trường THPT Nguyễn Hữu Tiến - Thành phố Hồ Chí Minh.
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400