[TB] Tham dự Lễ Khai giảng và trao bằng Tốt nghiệp năm 2019

Ngày gửi 25/09/2019

 -  3708 Lượt xem

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 243  /TB-CĐVĐ-19

    TP HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Lễ khai giảng và trao bằng Tốt nghiệp năm 2019

 

 1. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
 1. Thành phần tham dự:
 • Cán bộ - Nhân viên, Giảng viên, Sinh viên (SV) các Khóa và khách mời.
 • SV tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp Khoá 10 (đã đủ điều kiện tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp):  HSSV các Khóa trước gồm cả SV chính quy, SV liên thông chưa làm lễ tốt nghiệp.
 • Sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp vẫn có thể đăng ký tham dự lễ.
 1. Thời gian: 7:30 sáng, Thứ 7, ngày 19/10/2019
 2. Địa điểm: Sảnh Tầng 1, Trường Cao đẳng Viễn Đông,  Lô 2, Công viên Phần mềm Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP HCM.
 1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP:
 • SV đăng ký, đóng lệ phí nhận bằng tốt nghiệp và lệ phí tham dự lễ tốt nghiệp tại Sảnh tầng 1, Trường Cao đẳng Viễn Đông. Liên hệ bộ phận Kế toán, Điện thoại: (028) 3715 4298.
 • Đăng ký Online theo link: Đăng ký dự lễ, mặc lễ phục nhận bằng và chụp ảnh trao bằng (Click)
 • Thời hạn đăng ký tham dự lễ & đóng lệ phí: từ ngày thông báo đến hết ngày 17/10/2019.
 • Các SV đã đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp có mặt tại Trường lúc 6:30 sáng ngày 19/10/2019 để nhận lễ phục tốt nghiệp, hướng dẫn nghi thức trao bằng và chụp hình lưu niệm.
 1. LỆ PHÍ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP & THAM DỰ LỄ:
 1. Đối với SV nhận bằng  và tham dự lễ tốt nghiệp: Đóng 500.000 đồng/SV (Năm trăm ngàn đồng), chi tiết lệ phí:
 • Thuê Lễ phục nhận bằng tốt nghiệp gồm áo và nón.
 • Các thủ tục nhận văn bằng tốt nghiệp.
 • Nhận file gốc hình tốt nghiệp được đăng tải trên web www.viendong.edu.vn

Tất cả SV Khoá 10 đều được lên sân khấu nhận biểu trưng bằng tốt nghiệp từ Hiệu trưởng. Sau khi tham dự lễ tốt nghiệp, SV nào đáp ứng đủ điều kiện sẽ được nhận bằng tốt nghiệp bản chính tại Văn phòng đào tạo, sảnh tầng 1.

Liên hệ Thầy Mai Thành Luân – Thầy Phạm Hoàng Quân, Điện thoại: (028) 3715 4288

 1. Đối với SV chỉ nhận bằng và không tham dự Lễ tốt nghiệp:
 • Đóng 300.000 đồng/sinh viên (Ba trăm ngàn đồng)
 • SV nhận bằng tại Văn phòng Đào tạo, Sảnh tầng 1 các chiều Thứ 3, 5 và ngày Thứ 7 hằng tuần.
 1. Đối với SV đã nhận bằng và vẫn có nhu cầu tham dự lễ tốt nghiệp:
 • Đóng 200.000 đồng/ sinh viên (Hai trăm ngàn đồng), bao gồm: Thuê lễ phục nhận bằng tốt nghiệp gồm áo và nón, nhận file gốc hình tốt nghiệp được đăng tải trên web www.viendong.edu.vn
 1. Lưu ý:
 • Danh sách nhận bằng chính thức được cập nhật tại website: http://bit.ly/DSbangtotnghiep
 • SV mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân để đối chiếu lúc ký sổ bằng và nhận đồng phục (trong trường hợp không mang phải thế chân 500.000đ/sv)

Trân trọng.

    

       Nơi nhận:

 • SV các khóa (để thực hiện);   
 • BCN Khoa (để thực hiện);
 • Phòng CTHSSV, ĐT, TT(để thực hiện);
 • Đăng website trường;
 • Lưu ĐT, KHTC, TCHC./.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Th.S Trần Thanh Hải

 

 

 

Phòng Đào tạo

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400