TB cập nhật MSSV K11 các ngành thuộc các hệ Đào tạo

Ngày gửi 08/11/2017

 -  5989 Lượt xem

Phòng Đào tạo thông báo đến SV Khóa 11 cập nhật Mã số sinh viên (MSSV) theo thông tin dưới đây:
 
Để cập nhật MSSV, SV cần nhập mã hồ sơ nhập học được cấp từ khi bắt đầu nhập học ở HK1, 2017- 2018.
 
 
SV lưu ý:  
 
  • SV phải nhớ MSSV của mình, tránh nhầm lần giữa Mã nhập học và MSSV
  • MSSV chỉ được cung cấp 1 lần duy nhất, và sẽ không thay đổi cho đến khi kết thúc chương trình học của mình tại trường Cao đẳng Viễn Đông;
  • MSSV được sử dụng để đăng nhập vào cổng thông tin Đào tạo: Đăng ký môn học, xem điểm, cập nhật thời khóa biểu, lịch thi và các công tác giáo vụ liên quan đến đào tạo;
  • Uesr để đăng nhập vào cổng thông tin Đào tạo là MSSV của mỗi SV.
  • Khi đăng nhập vào Cổng thông tin Đào tạo SV cần đổi ngay Password và không được để người khác biết.

 

P. Đào tạo

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400