TB v/v cập nhật TKB Học kỳ 2, năm học 2017-2018 và giải đáp thắc mắc trong tết

Ngày gửi 10/02/2018

 -  669 Lượt xem

Sinh viên lưu ý thời gian nghỉ tết là tuần 6,7,8.

Tuần học đầu tiên sau tết là tuần 9 bắt đầu từ thứ 2 ngày 26/02/2018

Phòng Đào tạo

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400