TB DS SV đủ điều kiện nhận chứng chỉ TOEIC (Đợt 27, 28) và Tin học chuyên ngành đợt 9, 10, IELTS VÀ TIẾNG NHẬT N5

Ngày gửi 06/07/2018

 -  824 Lượt xem

Trung tâm Ngoại Ngữ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận chứng chỉ TOEIC_Đợt 27 VÀ 28, TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH_ĐỢT 9 VÀ 10, TIẾNG NHẬT N5_ ĐỢT 17, IELTS_ĐỢT 13

Lưu ý: Sinh viên nhận chứng chỉ vào Chiều Thứ 3, Chiều Thứ 5 và cả ngày thứ 7 hàng tuần. Khi nhận chứng chỉ SV mang theo thẻ CMND, GPLX hoặc thẻ SV. 

1. CHỨNG CHỈ TOEIC_ĐỢT 27 VÀ 28

2. CHỨNG CHỈ IELTS_ĐỢT 13

3. CHỨNG CHỈ TIẾNG NHẬT N5_ ĐỢT 17

4. TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH_ĐỢT 9 VÀ ĐỢT 10

Trung tâm Ngoại ngữ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400