Khoa Truyền thông và Mạng máy tính

Ngày gửi 07/07/2018

 -  1082 Lượt xem

 

P. Đào tạo TB kế hoạch triển khai Đồ án tốt nghiệp và DS đề tài Đồ án tốt nghiệp.

SV tự in "Phiếu giao Đồ án tốt nghiệp" và nộp cho GVHD.

LINK TẢI: Phiếu giao Đồ án tốt nghiệp

 

1. TB Kế hoạch Đồ án tốt nghiệp

 

2. Hướng dẫn đăng ký Đồ án tốt nghiệp

3. DS Đề tài Đồ án tốt nghiệp:

 

P. Đào tạo

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400