Nhân sự Trung tâm Tư Vấn Và Hướng Nghiệp Sinh Viên

Ngày gửi 10/12/2018

 -  2702 Lượt xem

NHÂN SỰ TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN
 
Phan Thị Lệ Thu
Chức vụ:
Phó Hiệu trưởng
Giám đốc Trung tâm
Điện thoại: 0977 33 44 00 - 0933 93 44 00
Email: thuphan@vido.edu.vn - vinhlethu@yahoo.com

Nguyễn Ngọc Nhanh
Chức vụ: Phó giám đốc trung tâm
Điện thoại: 0938 11 2002 - 0978 73 44 00
Email: nhanhnguyen@vido.edu.vn


Nguyễn Quang Vinh
Chức vụ: Phó giám đốc trung tâm

Điện thoại: 0962 961 602-0933 73 44 74
Email: nguyenquangvinh@vido.edu.vn


 
Trần Quốc Huy
Chức vụ: Phó giám đốc trung tâm
Điện thoại: 0966 33 77 55 - 0937 24 6262
Email: huytran@vido.edu.vn


Võ Tính Nghĩa
Chức vụ: Phó giám đốc trung tâm
Điện thoại: 096 333 2026 - 098 11 33 440
Email: votinhnghia@vido.edu.vn

 

 

 
 
 
Nguyễn Hồng Sơn
Chức vụ: Cán bộ trung tâm
Điện thoại: 0905 554812
Email: nguyenhongson@vido.edu.vn

 
Phan Hồng Thảo Nguyên
Chức vụ: Cán bộ trung tâm phụ trách bộ phận Quan hệ doanh nghiệp
Điện thoại: 098 177 1448 - 0922 32 44 00
Email: phanhongthaonguyen@vido.edu.vn


 
Nguyễn Xuân Lâm
Chức vụ: Cán bộ Trung tâm
Điện thoại: 0981 162 795
Email: nguyendacquynhtrinh@viendong.edu.vn

 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Bích Phượng
Chức vụ: Nhân viên - Thực tập sinh
Điện thoại: 0965 717 720
Email: nguyenthibichphuong@viendong.edu.vn
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hàn Y
Chức vụ: Nhân viên - Thực tập sinh
Điện thoại: 035 8200808
Email: ynguyenthihan@viendong.edu.vn

 

 

 

 
Thái Thị Thu Thương
Chức vụ: Nhân viên - Thực tập sinh
Điện thoại: 034 9692829
Email: thaithithuthuong@viendong.edu.vn

 

 

 

 
 
Lê Tuấn Anh
Chức vụ: Nhân viên - Thực tập sinh
Điện thoại: 037 2582615
Email: letuananh@viendong.edu.vn

 

 

 

 
Nguyễn Hải Bằng
Chức vụ: Nhân viên - Thực tập sinh
Điện thoại: 0968 991437
Email: nguyenthibichphuong@viendong.edu.vn

 

 
Nhân sự Trung tâm tư vấn & hướng ngiệp sinh viên

 

Lệ Thu

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400