Chuẩn đầu ra ngành Quản trị văn phòng

Ngày gửi 22/12/2018

 -  1367 Lượt xem

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

1. Kiến thức

Sinh viên ngành Quản trị văn phòng được trang bị những kiến thức cốt lõi về;

- Được trang bị những kiến thức về: quản trị học, quản trị nhân sự, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng soạn thảo văn bản;

- Được trang bị những kiến thức cơ bản về : quản lý nhà nước và kinh tế xã hội, quản lý hành chính văn phòng, tổ chức đánh giá sử dụng văn bản, lập và quản lí các chương trình công tác của cơ quan và lãnh đạo, điều hành công sở, tổ chức các cuộc họp;

- Tổ chức, giải quyết các văn bản đi, đến, quản lí sử dụng con dấu, tổ chức lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, hiểu biết và sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng trong công tác văn phòng;

 

2. Kỹ năng

- Có kỹ năng phân tích, giải quyết các vấn đề trong công tác văn phòng, quản trị văn phòng dựa trên nền tảng kiến thức đã được trang bị;

- Có kỹ năng ứng dụng và sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại, các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lí văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin;

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn để nâng cao trình độ nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường;

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Có kỹ năng thuyết trình, nói chuyện trước công chúng;

- Có kỹ năng gia tiếp và làm việc theo nhóm;

- Trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung tham chiếu Châu âu;

- Trình độ B tin học;

 

3. Thái độ

- Chấp nhận và tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;

- Yêu nghề, thân thiện, cởi mở, sẵn sàng phục vụ nhân dân, thiện chí trong tiếp nhận ý kiến và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công việc;

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ và hợp tác;

- Có ý thức tự học để thích ứng với sự phát triển của kinh tế, xã hội;

 

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí như sau:

- Thư ký tổng hợp, chuyên viên văn phòng, cán bộ, nhân viên văn thư lưu trữ trong các cơ quan;

- Cán bộ phụ trách, quản lý điều hành các hoạt động của văn phòng, trợ lý hành chính cho các cấp lãnh đạo, quản lí,

- Nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực hành chính, văn phòng;

 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng học tiếp các chương trình đào tạo văn bằng 2 cũng như ở các bậc học cao hơn;

- Có khả năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

 

Administrator

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400