[TB] Tham dự Lễ Khai giảng và trao bằng Tốt nghiệp năm 2020

Ngày gửi 22/10/2020

 -  833 Lượt xem

         TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Số:         /TB-CĐVD                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO
Về việc tham dự Lễ khai giảng và trao bằng Tốt nghiệp năm 2020
 
I. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
 
1. Thành phần tham dự
- Cán bộ - Nhân viên, Giảng viên, Sinh viên (SV) các khóa và khách mời.
- SV tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 11(đã đủ điều kiện tốt nghiệp hoặc chưa đủ điều kiện tốt nghiệp); HSSV các khóa trước gồm các SV chính quy, SV liên thông chưa làm lễ tốt nghiệp.
- SV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp vẫn có thể đăng ký tham dự lễ.
 
2. Thời gian: 7h30 sáng 24/10/2020 (thứ bảy)
 
3. Địa điểm: Sảnh tầng 1 – Trường Cao đẳng Viễn Đông - Lô 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 
II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
 
1. Thời gian và địa điểm đăng ký: SV có thể chọn 1 trong 2 hình thức đăng ký:
- SV đăng ký đóng lệ phí nhận bằng tốt nghiệp và lệ phí tham dự lễ tốt nghiệp tại phòng Kế toán (tầng 1) – ĐT: (028) 3715 4298.
- Hoặc đăng ký online theo đường link: http://bit.ly/Dknhanbang2020
 
Và chuyển khoản qua ngân hàng:
Trường Cao đẳng Viễn Đông
Số tài khoản: 389 111118
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB - Chi nhánh 3/2 TP. HCM
Nội dung: Họ tên _ MSSV _ Số ĐT _ Đăng ký dự lễ và nhận bằng tốt nghiệp 2020
 
2. Thời hạn đăng ký tham dự lễ và đóng lệ phí: đến hết ngày 22/10/2020.
 
3. Thời gian tập trung: Các SV đã đăng ký tham gia dự Lễ tốt nghiệp có mặt tại trường lúc 6h30 ngày 24/10/2020 để nhận lễ phục tốt nghiệp, hướng dẫn nghi thức trao bằng và chụp hình lưu niệm.
 
III. LỆ PHÍ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ THAM DỰ LỄ
 
1. Đối với SV nhận bằng và tham dự Lễ tốt nghiệp: 
Lệ phí: 550.000 đồng/1 SV (Năm trăm năm mươi ngàn đồng), chi tiết lệ phí:
- Thuê lễ phục nhận bằng tốt nghiệp (áo và nón).
- Các thủ tục nhận văn bằng tốt nghiệp.
- Nhận file gốc hình tốt nghiệp được đăng tải trên web: www.viendong.edu.vn
Tất cả SV khóa 11 đều được lên sân khấu nhận biểu trưng bằng tốt nghiệp từ Hiệu trưởng. Sau khi tham dự Lễ, SV nào đáp ứng đủ điều kiện sẽ được nhận bằng tốt nghiệp bản chính tại Văn phòng đào tạo (Tầng 1).
 
2. Đối với SV chỉ nhận bằng và không tham dự Lễ tốt nghiệp: 
Lệ phí: 300.000 đồng/1 SV (Ba trăm ngàn đồng)
SV nhận bằng tại Văn phòng đào tạo, sảnh tầng 1 các chiều thứ 3, 5, 7 hàng tuần.
 
3. Đối với SV đã nhận bằng và có nhu cầu tham dự Lễ tốt nghiệp: 
Lệ phí: 250.000 đồng/ 1SV (Hai trăm năm mươi ngàn đồng) bao gồm: 
- Thuê lễ phục nhận bằng tốt nghiệp (áo và nón)
- Nhận file hình gốc được đăng tải trên web: www.viendong.edu.vn
 
4. Lưu ý:
- Danh sách sinh viên nhận bằng chính thức được cập nhật tại web: www.viendong.edu.vn
- SV mang theo CMND hoặc Thẻ căn cước công dân để đối chiếu ký sổ bằng và nhận đồng phục (trong trường hợp không mang phải thế chân 500.000 đ/1 SV).
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:                                                                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG
- SV các khóa (để thực hiện)                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- BCN khoa (để thực hiện)                                                                                        (đã ký)
- Phòng CTHSSV, ĐT, TT (để thực hiện)
- Đăng website trường;                                                                                 ThS. Phan Thị Lệ Thu
- Lưu ĐT, KHTC, TCHC ./.
 
 
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP
 

 

Huy Trần

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400