[TB] Thời hạn hoàn tất học phí HK2 (2018 - 2019) (182)

Ngày gửi 29/12/2018

 -  2115 Lượt xem

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 061 /TB-CĐVĐ-18 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc hoàn tất học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 của HSSV Khóa 10, 11, 12

          Căn cứ vào kế hoạch thu học phí năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời gian hoàn tất việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 của HSSV hệ Đại học (CT liên kết), Cao đẳng chính quy, Trung cấp các khóa 10, 11, 12, cụ thể như sau:

1.      Thời gian hoàn tất học phí:          

1.1.            Đợt 1: (Học trước Tết Nguyên Đán) 17h00 ngày 23/01/2019 (Tuần 04)

1.2.            Đợt 2: (Học sau Tết Nguyên Đán) 17h00 ngày 15/03/2019 (Tuần 11)

2.      Mức đóng học phí:                        Theo quy định đã được thông báo

3.      Hình thức nộp: nộp qua ngân hàng hoặc bằng tiền mặt

A/ Nộp vào tài khoản của trường:

            + Tên tài khoản:          Trường Cao đẳng Viễn Đông.

            + Số tài khoản:            2407 158 19.

            + Nội dung:                 Họ tên SV _ MSSV_Lớp

                                                            Đóng tiền HP HK 2 năm học 2018 – 2019.

                        + Tại ngân hàng:  ACB PGD An Sương - CN Tân Chánh Hiệp - TPHCM

 B/ Nộp bằng tiền mặt: Tại Phòng Hành chính – Tầng 1

(Có chấp nhận nộp qua thẻ ATM của ngân hàng)

           + Chi tiết thời gian: Sáng 7h30 – 11h00; Chiều 13h00 – 16h00.

Lưu ý:

- HSSV phải hoàn tất toàn bộ học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 đúng thời gian qui định. HSSV nào không thực hiện sẽ không được tham dự các lớp thực tập, các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ.

- HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn phải làm đơn xin gia hạn nộp về Phòng công tác Học sinh Sinh viên (Phòng CT HSSV) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/01/2019 (Dành cho việc hoàn tất học phí HK2 – Đợt 1) và hết ngày 28/02/2019 (Dành cho việc hoàn tất học phí HK2 – Đợt 2).

- Đơn xin gia hạn phải có chữ ký, số điện thoại của phụ huynh, kèm theo xác nhận của địa phương về chữ ký đó. Phụ huynh nào ở xa phải điện thoại trực tiếp cho Phòng Công tác HSSV: 028 37154298 (gặp cô Huyền). Sau thời gian quy định trên, Nhà trường không chấp nhận đơn xin gia hạn với bất kỳ lý do nào.

- Đối với HSSV chưa hoàn thành kịp 100% học phí theo thời hạn thì phải đóng tối thiểu 70% học phí theo quy định và phải làm đơn Cam kết xin được vào thi (theo mẫu). Trong đơn phải có xác nhận bảo lãnh của Ban cán sự lớp hoặc cán bộ Trung tâm được phân công hỗ trợ lớp và Phụ trách khoa, lúc này HSSV sẽ được vào phòng thi, được ký tên ở bảng điểm dành riêng cho HSSV chưa hoàn thành đủ học phí và điểm thi của môn thi đó chỉ được công nhận khi HSSV hoàn thành đủ học phí của Học kỳ tương ứng. Đơn Cam kết này phải được nộp cho phòng CT HSSV trước 1 tuần khi diễn ra buổi thi đầu tiên.

Đề nghị HSSV thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này để không ảnh hưởng đến kết quả học tập và các việc hỗ trợ khác của nhà trường./.

 

Nơi nhận:
- BGH;
- Các Phòng/Khoa/Trung tâm (để thực hiện)
- HSSV Khóa 10, 11, 12
- Lưu P. TCHC./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)

ThS. Nguyễn Hồng Trang

 

P. Kế hoạch - Tài chính

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400